‘Directeur Havo 2 moet plaatsmaken’

Directeur Georgine Parmessar van het Havo 2 moet plaatsmaken voor een interim leidinggevende totdat de rust teruggekeerd is op deze school. Dit is de eis die de leerkrachten van het Havo 2, verenigd in de Bond van Leraren (BvL), stellen aan het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling (Minov). De leerkrachten zijn principieel tegen het functioneren van Parmessar als directeur. Parmessar zou naar de pijpen van de studenten dansen en nooit willen ingrijpen als ze over de schreef gaan. Leerkrachten die hun beklag doen over studenten die de schoolregels overtreden, krijgen van Parmessar de wind van voren. BvL-voorzitter Wilgo Valies memoreerde een recent incident waarbij een student  een schorsingsbrief naar de grond smeet, nadat hij deze kreeg toegestopt door een docent. ‘Vanwege de lakse houding van de directeur denken Havo 2-studenten volmacht te hebben de leerkrachten te pesten en te beledigen.’ Parmessar had steeds beloofd de zaken door te geven aan de inspectie. ‘Achteraf is gebleken dat ze dit nooit heeft gedaan.’
Minov-onderdirecteur Kenneth Biervliet vertelt nooit enig signaal te hebben gehad van de inspectie of de andere werkarmen van het ministerie dat er iets mis zou zijn met de orde op voornoemde school. Volgens Valies is Parmessar te bang om disciplinaire maatregelen te treffen tegen de studenten.  De maat is vol voor het leerkrachtenkorps, zegt Valies. Afgelopen maandag is het verzadigingspunt bereikt en hebben de leerkrachten besloten in actie te gaan. Valies vindt dit een gevaarlijke tendens en verwijst ook naar de Lyco 2 Facebook affaire waar leerlingen zich ook beledigend hadden uitgelaten tegenover een docent. De leerkrachten blijven in actie totdat de directeur vervangen is en het onderzoek naar de ongeregeldheden ongestoord kan plaatsvinden.
Minov-minister Raymond Sapoen had gistermiddag om drie uur een gesprek met de BvL-voorzitter over het conflict. Het is de bedoeling dat het onderhoud vandaag wordt voortgezet. Valies zegt over het gesprek dat vaststaat dat er nog verschillen van mening zijn tussen de BvL en de leiding van het Minov. Hij hoopt dat partijen vandaag dichter bij een oplossing zullen komen.

error: Kopiëren mag niet!