Democracy Unit wil duurzame democratische ontwikkelingen in Suriname

De Democratische Unit (DU) wil samen met het ministerie van Onderwijs & Volksontwikkeling ( Minov) komen tot duurzame democratische ontwikkelingen in Suriname. In dit kader heeft de directeur van de Democracy Unit (DU), Hans Breeveld, op maandag 27 februari twee  exemplaren van het eindrapport van het pilotproject “Democratic Education for Youngsters: Democratic signs in people’s mind” aan de minister van Onderwijs & Volksontwikkeling, mr. Raymond Sapoen, overhandigd.
“Democratic Education for Youngsters: Democratic signs in people’s mind” is een project dat van eind december 2010 tot augustus 2011 door de DU als pilot werd uitgevoerd op 35 lagere scholen. Dit project heeft als doel met leerkrachten en leerlingen uit de vijfde en de zesde klassen van de geselecteerde lagere scholen een onderwijsprogramma, inclusief didactische werkvormen, te ontwikkelen, gericht op het bijbrengen van kennis en inzicht over democratie en integriteit. De bedoeling is dat de minister de exemplaren doorgeleid naar de afdeling Curriculumontwikkeling.
Breeveld benadrukt dat conform onze Grondwet in een democratische samenleving het van belang is dat het volk moet kunnen meedoen en meebepalen. Mensen moeten daarom vroeg worden gevormd. Vaak genoeg is gebleken dan men een verkeerde interpretatie heeft van democratie. Het is veel meer dan het kunnen participeren in politieke partijen. Democratie is niet alleen belangrijk voor de politieke beleving, maar ook thuis en op school. Een heleboel problemen kunnen volgens Breeveld voorkomen worden als mensen vroeg worden bijgeschoold.
De middelen voor het uitvoeren van het project zijn beschikbaar gesteld door de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) en de Inter-American Council for Integral Development.
Foto: Hans Breeveld overhandigt een exemplaar van het eindrapport “Democratic Education for Youngsters: Democratic signs in people’s mind” aan de minister van Onderwijs & Volksontwikkeling, mr. Raymond Sapoen.

error: Kopiëren mag niet!