Sammy Doerga: ‘We zijn verlost van alle nachtmerrie en ellende’

‘We zijn verlost van alle nachtmerrie en ellende, het is een opluchting, een ware bevrijding voor ons. Men gaat zich niet kunnen voorstellen hoe gelukkig wij ons nu voelen’, luidt de reactie van de voorzitter van de Vereniging van Showorganisatoren (VSO) Sammy Doerga op de intrekking van de beschikking van Sasur door de minister van Justitie en Politie. Dit gebeurde in opdracht van de president. ‘Er is correct gehandeld. Van de regering, het hoogste instituut in het land, had ik mijn verwachtingen dat zij de juiste beslissing zou nemen. Ze hebben getoond ballen tussen de benen te hebben.’
Doerga kan zijn blijdschap over de intrekking van de beschikking van Sasur niet verbergen. ‘Ik ben trots op de regering. Woorden schieten mij tekort om dat aan te geven en hen te bedanken. Ze hebben getoond daadkracht te hebben.’ Hij vermeldt er eveneens bij dat indien de Staat voornemens is een ordeningsproces op gang te brengen betreffende de auteursrechten, zij de volle medewerking kan verwachten van de VSO. ‘En deze instantie moet gedragen worden door de verschillende stakeholders en moet beslist geen privé-instelling zijn.’ Hetgeen Sasur gedurende de achterliggende jaren heeft geëtaleerd, moet volgens Doerga het bewijs zijn dat het juist niet zo moet, maar andersom.
Volgens Doerga moet na breed en goed overleg een goed systeem op poten worden gezet, waarin alle stakeholders zich kunnen terugvinden. ‘We moeten ook niet alles klakkeloos overnemen uit het buitenland, maar werken volgens de Surinaamse maatstaven.’ Sasur is volgens hem behoorlijk willekeurig te werk gegaan onder zijn leden en heeft een bedrag van bijkans SRD 150.000 weten op te strijken, zonder dat er enige verantwoording hierover is afgelegd. ‘Zo een situatie mag zich nimmer herhalen in het land.’
Asha Bhagwat

error: Kopiëren mag niet!