Protest tegen award ‘mensenrechtenschender’ Obiang Nguema Mbasogo

Mensenrechtengroepen hebben wereldwijd hun misnoegen geuit tegen het vernoemen van een Unesco-prijs naar Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, Afrika’s langst zittende dictator uit Equatoriaal Nieuw Guinea die in Suriname gast was van president Bouterse. Mbasogo zou zijn land beroofd hebben met miljoenen dollars. Equatoriaal Guinea is een land met veel olie-inkomsten en toch schrijnende armoede. Het betreft hier de USD 3 miljoen Internationale Prijs voor Research in de Medische Wetenschappen. Critici vragen zich af hoe president Teodoro Obiang Nguema Mbasogo zo’n prijs kan uitreiken terwijl duizenden van zijn eigen burgers het moeten doen zonder electriciteit en schoon drinkwater. Tot de grootste critici behoort de in New York gevestigde Open Society Justice Initiative. Ook Zuid Afrika’s aartsbisschop Desmond Tutu ondertekende vorig jaar een brief waarin bezorgdheid wordt geuit over een goed geregistreerde record van mensenrechtenschendingen, onderdrukking van persvrijheid en officiele corruptie tijdens Obiang’s regime. Door Open Society Justice Initiative werd gewezen op het feit dat  Equatorial Guinea Afrika’s hoogste per capita inkomen heeft, maar toch gekenmerkt wordt met een van ‘s werelds grootste inkomensverschillen, ondanks de kleine bevolking van 700.000. Het land heeft een van de laagste niveaus van gezondheid en onderwijs. 60 % van de bevolking leeft met minder dan 1 US dollar per dag volgens UNDAF. Het land heeft de laagste rangschikking op de Human Development Index ranglijst wat betreft de relatie tussen beschikbare rijkdom en ontwikkeling. Onlangs werd het huis van 670 miljoen dollar van de zoon van de president in Parijs door de Franse politie onderzocht. Men stuitte op luxueuse goederen van miljoenen dollars waard, kennelijk afkomstig van de Staat. Deze zoon was eerder betrokken in een money laundering schandaal en corruptie.
Obiang wordt ervan verdacht honderden miljoenen dollars van Equatorial Guinea te hebben gesluisd naar banken in de USA, waarvan ten minste een daardoor in elkaar stortte. Amerikaanse autoriteiten dreigden in oktober 2011 beslag te leggen op eigendommen van zoon Teodorin Obiang, die ook een minister was in zijn vaders kabinet, ter waarde van USD 70 miljoen. Deze eigendommen omvatten ook een huis op Malibu, een executive jet, sportauto’s en de bekende handschoen bedekt met kristallen van  Michael Jackson’s “Bad” tour. President Obiang Nguema Mbasogo, Afrika’s langst zittende dictator uit Equatoriaal Nieuw Guinea, is zaterdag gedecoreerd door onze president.

error: Kopiëren mag niet!