Wegen naar Albina en Erowarte worden geasfalteerd

Binnenkort reist een werkploeg richting Albina-Noord en Erowarte af om te beginnen met een asfalteringsproject. De weg bij Alfonsdorp richting Albina is reeds geasfalteerd, maar richting Moengo verkeert de weg in zeer slechte staat. “Er is slipgevaar en altijd hebben de auto’s bandenpech. Het is zeer gevaarlijk en we moeten bidden om veilig aan te komen op de plaats van bestemming”, zegt Iwan Kajamare, Programmamanager Ontwikkeling Tapuku en Erowarte. Hij zegt dat toeristen niet naar de dorpen komen vanwege het feit dat er geen voorzieningen zijn zoals een goede weg en schoon leidingwater.
De dorpsleiding heeft plannen om in Abina-Noord 2 eco-toeristische  ressorten (Tapuku en Erowarte) op te zetten. Op deze manier wordt het inkomen van de dorpen vergroot. Bij de uitvoering van het project zullen de dorpelingen zoveel mogelijk worden betrokken. Deze creatieve aanpak is noodzakelijk in een gebied, waar werkgelegenheid schaars is en de Binnenlandse Oorlog veel kapot heeft gemaakt. Door het op deze manier aan te pakken, wil de dorpsleiding het woongebied van de twee dorpen interessant maken voor toerisme. “De structuren zijn reeds aangelegd. We wachten alleen nog maar op de asfaltering van de weg en op schoon leidingwater. Zo wordt ook een groot gebied ontsloten”, vertelt Kajamare. De ressorten zijn van twee particuliere bedrijven. Een ieder die een perceel heeft, kan via de Stichting Ontwikkeling Erowarte participeren aan het toerismeproject. Bij de uitvoering van de toeristische projecten zal streng worden gelet op het behoud van de cultuur van de Inheemse dorpsbewoners. Cultuur en tradities spelen vooral bij de bewoners van Erowarte een belangrijke rol.

error: Kopiëren mag niet!