Panka ervaart gedrag NS als lastig

‘Als fractieleider is het lastig. Je gaat ervan uit dat je 36 leden in de coalitie hebt.’ Dit zegt Ricardo Panka, fractieleider van de Megacombinatie. Hij reageert op het gedrag van Harish Monorath en Prem Lachman. Die hebben zich onthouden van stemming tijdens de begrotingsbehandeling.
Panka is gematigd. Hij zegt dat er met die twee zal worden gesproken. Het politieke signaal is begrepen, maar in zijn visie moeten Monorath en Lachman zich ten dienste stellen van de gemeenschap. Als ze vinden dat ze geen regeringsverantwoordelijkheid dragen, moet dat in de top van de coalitie worden besproken, maar het parlementaire werk moet voortgaan.
Een betrouwbare bron binnen de MC zegt dat de relatie met Nieuw Suriname grondig geëvalueerd zal worden. De interne problemen die deze partij uitvecht, mogen geen weerslag hebben op de totale MC-fractie. ‘Megacombinatie werkt nu al zonder Nieuw Suriname. We missen ze niet. De begroting is met ruime meerderheid aangenomen. Het is wel storend dat iemand van wie je verwacht dat hij een medestander is, zich gedraagt als een tegenstander. We gaan evalueren. Als blijkt dat Nieuw Suriname niet thuishoort in de MC-fractie, zijn er genoeg medestanders om ze uit te sluiten, want Nieuw Suriname verstoort de harmonie.’
Panka zegt echter dat hij NS niet graag ziet gaan. ‘We kunnen niemand missen. We zijn geen voorstander van dat we mensen moeten wegsturen. Wanneer je er bent moet iedereen het werk doen. Als zij op basis van hun partijpolitieke overtuiging vinden dat zij ondergewaardeerd zijn, moeten ze dat binnen de top van de MC uitvechten. Verder moet het werk in DNA voortgang vinden. We hebben daarbij iedereen nodig.’
De milde houding van Panka staat in schril contrast met die van zijn fractiegenoten. ‘De fractie heeft van Panka  geëist om met Monorath en Lachman te praten. Binnen de fractie is het standpunt genomen om niet zo verder te gaan. Ze moeten een duidelijk standpunt kenbaar maken. Je kan geen oppositie in de coalitie dulden. De politieke rust en harmonie mogen ze niet verstoren’, aldus de betrouwbare bron.

error: Kopiëren mag niet!