Wangsabesari wacht oordeel rechterlijke macht af

De ondervoorzitter van de KTPI, Oesman Wangsabesari, gaat ongeacht zijn royement verder met de installatie van de kernen. Er komen steeds meer mensen hun steun en sympathie betuigen aan de in ongenade geraakte ondervoorzitter. Volgens Wangsabesari moeten deze mensen opgevangen worden. “Wij kunnen ze niet in de kou laten.” Inmiddels heeft hij twee rechtszaken aanhangig gemaakt tegen het hoofdbestuur van de KTPI. In de eerste rechtszaak wordt de rechtsgeldigheid aangevochten van de op 12 februari gehouden KTPI-vergadering in het partij-hoofdkwartier aan de Bonistraat. In de tweede zaak vraagt Wangsabesari samen met andere partijgenoten aan de magistraat om een rechterlijke commissie aan te wijzen, die de hoofdbestuursverkiezingen van de partij moet organiseren. Wangsabesari zegt dat ter respectering van de rechterlijke macht, zij op dit moment politiek op low profile gaan. “Wij willen niet voor onnodige commotie zorgen.” Hij zegt alle vertrouwen in de rechterlijke macht te hebben en weet dat de rechter een juiste oordeel gaat uitspreken.
Wangsabesari  is afgelopen week officieel geroyeerd uit KTPI. Hij beaamt dat de voorzitter het terugroeprecht kan gebruiken tegen hem.  De Wet op politieke partijen en de Terugroepwet geven duidelijk aan dat slechts die leden die zich schuldig zouden hebben gemaakt aan een aantal feiten, kunnen worden teruggeroepen. Wangsabesari zegt de laatste ontwikkelingen in ogenschouw nemend niet van oordeel te zijn, enigszins schade te hebben berokkend aan de partij of de Megacombinatie. “Integendeel hebben wij de partij en de combinatie sterker gemaakt.” Hij gelooft niet dat ook al zou Willy Soemita, de voorzitter van de KTPI, of zijn bestuur hem willen terugroepen, de andere partijen akkoord zouden gaan. Volgens de ondervoorzitter hebben die er helemaal geen baat bij om hem op dit moment terug te laten roepen.

error: Kopiëren mag niet!