Paranam en omgeving kampen dagelijks met busproblemen

Bewoners van Paranam, La Vigilantia en omgeving ondervinden veel stagnaties vanwege de weinige bussen die er op de route worden ingezet. Er zijn slechts enkele bussen die de route Paramaribo-Paranam onderhouden. Daar bovenop hebben de bushouders onderling een systeem gecreëerd, dat inhoudt dat de bussen om de ene dag rijden. Volgens enkele passagiers, die hun beklag doen bij Dagblad Suriname, is het dagelijks en vooral in de middaguren een onhoudbare toestand bij vooral de eindhalte te Ondrobong. Er zijn meestal geen bussen of slechts 1 bus  rond half zes. “Het is altijd stoten en dringen geblazen.” Er zijn wilde bussen die munt slaan uit de ontstane chaotische situatie. Zij zijn dan bereid om de grote groep overgebleven passagiers tegen SRD 2,50 tot SRD 3 te rijden. Dit, terwijl het vastgestelde tarief SRD 2.15 is. Omdat men elke dag thuis moet aankomen, hebben de overgebleven passagiers geen andere keus dan morrend in te stappen en het verhoogde tarief te betalen. Van controle en begeleiding van de zijde van TCT is er helemaal geen sprake.
Een passagier vertelt dat zij vanwege de aard van haar werk pas rond tien uur met werken moet beginnen. Desondanks moet zij om zes uur ’s morgens reeds uit huis. “Want als je de bus van zes uur hebt gemist, dan moet je heel lang wachten totdat een andere bus aankomt. Er is wel een staatsbus, maar ook die gaat om half zes al langs; daarna is de aansluiting zoek. Dit probleem is niet van vandaag.” De bewoners van bovengenoemde buurten  kampen al jaren met vervoersproblemen. Ook scholieren worden hiervan de dupe. De passagiers hopen dat het ministerie van TCT ertoe overgaat om nog een staatsbus in te zetten, zodat het vervoersprobleem een beetje wordt verholpen. Ook een gedegen analyse en evaluatie vanuit het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme, gevolgd door doeltreffende maatregelen, zouden er zeker toe bijdragen dat de passagiers  worden geholpen.

error: Kopiëren mag niet!