Tussentijdse evaluatie Buurtcomité De Nieuwe Grond

Het Buurtcomité De Nieuwe Grond kwam woensdagavond bijeen om de stand van zaken te bespreken in verband met de bestrating aan de Keenswijkstraat, de Koorndijkstraat en de Kletterstraat. De bijeenkomst vond plaats aan de Koorndijkstraat. Ook het BIC, het hoofd van de Civieltechnische Dienst, een vertegenwoordiger van het aannemingsbedrijf AGWW aan wie het werk is gegund, het projectteam van het decentralisatieprogramma en enkele buurtbewoners waren aanwezig. Tijdens deze bijeenkomst werd er aan de hand van een vragenlijst o.a. geëvalueerd of de communicatie met de buurtbewoners vlot verloopt, hoe de communicatielijnen met de directievoering en het BIC worden onderhouden, of de buurtbewoners inhoudelijk kennis hebben van het project, hoe de leden omgaan met het oplossen van conflicten en het functioneren van het buurtcomité. Klachten, opmerkingen alsook aangedragen oplossingen werden ook besproken. De Civieltechnische Dienst als directie-uitvoerder ging inhoudelijk in op alle technische aspecten. Het buurtcomité is tot nu toe tevreden over het verloop van het project.

error: Kopiëren mag niet!