Tekort luchtverkeersleiders enigszins ingelopen

Luchtverkeersleiders, die vanaf 2012 in dienst treden, hebben de plicht hun krachten vijf jaar te geven aan de overheid na voltooiing van hun opleiding. De luchtvaartdienst heeft deze verandering in het contract met luchtverkeersleiders doorgevoerd om het tekort aan kader op te heffen.  Op 1 februari is een groep van 20 kandidaten begonnen aan de opleiding tot luchtverkeersleider. Momenteel worden  de cursisten  in de luchtverkeerstoren on the job getraind. Dit is onderdeel van de 1-jarige opleiding, die met een examen wordt afgerond, zegt het hoofd Luchtverkeer, Sharief Saboerali aan Dagblad Suriname. De uitbreiding met de 20 luchtverkeersleiders in spe is slechts een marginale. De dienst heeft met een huidige bezetting van 26 air traffic controllers, tenminste 40 extra krachten nodig om optimaal te draaien. Er is al geruime tijd een tekort aan luchtverkeersleiders in Suriname.
Het kader trekt na de succesvolle afronding van de  opleiding en enkele jaren ervaring naar het buitenland, waar  men drie keer zoveel verdient als in Suriname.  De trek houdt aan, omdat er ook in het buitenland, met name Europa, VS en de Antillen, een groot tekort is. De opleiding is internationaal, hetgeen de overstap naar het buitenland  voor Surinaamse luchtverkeersleiders vergemakkelijkt. Buitenlandse luchtverkeersdiensten vormen niet  de enige pullfactor. Het salaris en de secundaire voorzieningen  in de lokale private luchtvaartmaatschappijen zijn ook vele malen beter dan bij de overheid.  In de afgelopen jaren  heeft ook een niet gering aantal luchtverkeersleiders de overstap gedaan naar onder andere de   SLM en de NV Luchthavenbeheer. De veranderde contractregeling geeft garantie voor een redelijke bezetting van de Luchtverkeersdienst. Het wegtrekken van kader is niet slechts nadelig  in  de effectieve dienstoperaties, het betekent voor de overheid ook verspilling van energie en geld.
De opleiding tot luchtverkeersleider is niet alleen duur, maar  ook vrij intensief.  De kosten worden geheel gedekt door het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme, waaronder de Luchtvaartdienst ressorteert. Deze week is Luchtvaartdienst gestart met het screenen van een tweede lichting voor dit jaar. Het traject van de  medische en psychologische screening en de ontheffingsaanvraag bij de regering voor deze nieuwe groep kan volgens Saboerali enige poos duren. Het is best mogelijk dat deze tweede groep kandidaten pas eind 2012 zal beginnen aan de opleiding tot luchtverkeersleider. Luchtverkeersleiders hebben de status van ambtenaar.

error: Kopiëren mag niet!