Geen relatie dengue-epidemie en bauxietmijnen

Het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) heeft op verzoek van Suralco, onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van Aedes-populaties in het voormalige bauxietmijngebied te Para. De resultaten van het onderzoek hebben uitgewezen dat er geen Aedes-larves in dit gebied voorkomen. Het medisch entomologisch onderzoek werd uitgevoerd in gebieden geselecteerd door het BOG, te weten Onoribo III Noord, Onoribo III Zuid, Osembo, Lelydorp III Oost, Lelydorp I en Accaribo. Deze gebieden omvatten kleine als grote wateroppervlakten en zijn een representatieve selectie van het voormalige mijngebied. Aedes aegypti zijn zogenaamde “container-breeders”, dat wil zeggen dat zij een voorkeur hebben voor het broeden in relatief kleine waterhoudende voorwerpen. Door middel van sampling werd onderzocht of de Aedes-larve in dit gebied aanwezig is.
 
Suralco heeft volledige assistentie verleend voor het uitvoeren van dit onderzoek. In de 816 genomen monsters werd geen enkele Aedes-larve aangetroffen. Uit de verkregen resultaten kan worden geconcludeerd dat het zeer onwaarschijnlijk is dat het voormalig bauxietmijngebied te Para bijdraagt aan het voortbestaan van de Aedes-populaties in dat gebied en zodoende een gevaar vormt voor de volksgezondheid in relatie tot de verspreiding van dengue. Het is belangrijk om manifestatie van de Aedes-larve te voorkomen door het opruimen van afval en het afdekken en beschermen van watercontainers.

error: Kopiëren mag niet!