Dr Wanica ontvangt ressortplannen

De ressortraadvoorzitters hebben dinsdag de  ressortplannen van de ressorten Domburg, Houttuin, De Nieuwe Grond, Lelydorp, Koewarasan, Saramaccapolder en Kwatta aan de districtsraad van Wanica aangeboden. Dit gebeurde in de volkszaal van het districtscommissariaat Wanica. In een eerder stadium werden er tijdens de laatst gehouden hoorzittingen de conceptplannen van de ressorten gepresenteerd, waarna de plannen zijn gefinaliseerd met de input van de burgers. De voorzitter van de districtsraad, de dc van Wanica, nam de plannen in ontvangst en gaf aan dat de districtsraad zijn best zal doen de plannen te verwerken in het nog op te maken districtsplan en districtsbegroting.
Na de indiening zal de districtsraad wederom in sessies samenkomen met de ressortraden om te bespreken welke projecten opgenomen zullen worden. Deze samenspraak is zeer belangrijk daar de ressortraden immers terug moeten naar de burgers om aan te geven wat de overwegingen zijn dat bepaalde projecten niet en andere projecten wel opgenomen zullen worden in het districtsplan en  districtsbegroting van het volgende jaar. De ressortraadvoorzitters  spraken de hoop uit dat het grootste deel van de plannen gerealiseerd zullen worden en de burgerij dus bij de volgende hoorzittingen niet dezelfde projecten hoeft op te brengen. De burger wil uiteindelijk haar stem daadwerkelijk terugzien in de besluitvorming. Na de opmaak van het concept districtsplan en de daaraan gekoppelde begroting vindt er een algemene presentatie plaats voor het gehele district, waarna het plan wordt gefinaliseerd.

error: Kopiëren mag niet!