Advocaten pleiten voor vrijspraak in moordzaak

De raadslieden Oscar Koulen en Raoel Lobo hebben gisteren elk gepleit voor hun cliënt, Rachella A. Zij wordt ervan verdacht samen met haar vriend, Jean-Gray G., Soerinderkoemar Rambaran op 5 december 2010 van het leven te hebben beroofd te Leonsberg. Advocaat Koulen kon zich niet terugvinden in de eis van de vervolgingsambtenaar. Hij was de mening toegedaan dat de eis van 20 jaar te hoog is. Volgens de raadsman heeft het Openbaar Ministerie (OM) het rapport van de forensische psychiater niet in acht genomen. Koulen verzocht de rechter om het strafvoorstel van de officier niet mee te nemen en haar cliënt vrij te spreken.
Advocaat Lobo betoogde dat Rachella in psychische overmacht verkeerde. Rachella was een ex-vriendin van Rambaran. Zij zou door het slachtoffer zijn mishandeld. Uiteindelijk zou zij de relatie met Rambaran hebben verbroken om een relatie met Jean-Gray aan te gaan. Rachella zou toch door Rambaran worden ‘lastig gevallen’, betoogde de advocaat. Zij zou worden gestalkt door Rambaran. De raadsman gaf aan dat de bevindingen van de psychiater aangeven dat bij Rachella sprake is van radeloosheid, angst, paniek en wanhoop. Volgens de raadsman is het extreem agressieve gedrag van Rambaran de oorzaak geweest. Op een gegeven moment zou de maat vol zijn voor Rachella. Op 5 december kreeg Rachella de moed om tegen Rambaran op te staan. De raadsman verzocht de rechter om Rachella te ontslaan van alle rechtvervolging en haar vrij te spreken.
Het Openbaar Ministerie heeft zowel tegen Rachella als tegen Jean-Gray 20 jaar geëist wegens moord.  De officier van justitie is de mening toegedaan dat het feit op een gruwelijke wijze heeft plaatsgevonden. De patholoog heeft 53 steken op het lijk aangetroffen.
De moeder van Rambaran geeft aan Dagblad Suriname te kennen dat haar zoon helemaal niet zo was hoe men hem betitelt. “Hij was mijn zoon, ik weet dat hij een heel rustige jongen was”, zei de moeder. “Hij was mijn steun en toeverlaat. Zijn aanwezigheid maakte het leven dragelijker voor mij.”
De rechter stelde deze zaak uit naar 14 maart. Op die dag zullen de officier van justitie en de advocaten hun tweede beurt hebben. Rachella en Jean-Gray blijven in voorarrest.
Saskia Bandhan 

error: Kopiëren mag niet!