Willy Soemita handelt in strijd met de statuten van de KTPI

De Actiegroep KTPI heeft het bericht ontvangen dat de 77-jarige voorzitter van de KTPI, Willy Soemita, aanstaande maandag een algemene ledenvergadering (alv) zal houden met als agendapunt het royement van zeer prominente leden van de KTPI. De Actiegroep KTPI wenst met klem te benadrukken dat het hoofdbestuur van de KTPI, onder leiding van Willy Soemita, vanaf augustus 2011 demissionair is en conform regels van de statuten niet bevoegd is om over te gaan tot royement en andere zeer verregaande rechtshandelingen te verrichten.
Het hoofdbestuur is conform de statuten slechts verplicht en bevoegd een datum voor de reeds enkele malen uitgestelde hoofdbestuursverkiezing uit te schrijven en de voorbereidingen naar de verkiezing en de verkiezing goed te organiseren: een geldige ledenlijst aan alle partijen, inclusief de Actiegroep KTPI ruim voor de verkiezing te doen toekomen, een redelijke termijn voor indiening van de kandidaten lijsten, een redelijke termijn voor campagnevoering vast te stellen en schriftelijke, geheime en vrije verkiezingen te houden. Indien en voor zover het hoofdbestuur van de KTPI zich niet aan de regels van de statuten wenst te houden en in strijd met de statuten toch overgaat tot royement van prominente leden, zal de Actiegroep KTPI terstond de kantonrechter in kort geding addiëren. Royement van prominente leden van de partij heeft slechts tot doel om de partij te splitsen en een hoofdbestuursverkiezing te houden met alleen Soemita-loyalisten, waardoor Soemita wederom bij acclamatie wordt gekozen. Reden waarom Soemita nu zeer voortvarend is om domeingrond aan zijn loyale hoofdbestuursleden uit te geven. Zij moeten hem in het zadel houden. De structuren van de KTPI waarschuwen overigens voor een politiek slagveld, mochten de plannen van Willy Soemita doorgedrukt worden.
Er moet een grondig onderzoek worden ingesteld naar:

  1. De domeingronden die Willy Soemita reeds op zijn naam en via stichtingen aan zichzelf heeft doen toewijzen.
  2. Hoeveel grote lappen domeingrond Willy Soemita en Robby Dragman recentelijk aan loyale hoofdbestuurleden, familieleden, vrienden in het dorpsgemeenschap “Kronenburg” in het district, Commewijne heeft doen uitgeven.
  3. Of  de wettelijk voorgeschreven procedures en regels voor het toewijzen van deze zeer grote lappen domeingrond in Kronenburg in acht zijn genomen.

De voorzitter van de KTPI, dhr. Willy Soemita, en zijn partijsecretaris dhr. Robby Dragman, die dagelijks de dienst op het ministerie van ROGB uitmaken, bedreigen, intimideren en chanteren de leidinggevende medewerkers van belangrijke onderdirectoraten van voormeld ministerie en zij die een andere politieke partij aanhangen. De participanten van de Actiegroep KTPI evenals andere politieke toppers van andere partijen worden landelijk geïntimideerd, bedreigd en gechanteerd. Hun wordt verboden om de vergaderingen van de Actiegroep KTPI te bezoeken op straffe van ontheffing, overplaatsing, het niet toewijzen van domeingrond en andere repressieve acties.
Willy Soemita en Robby Dragman wanen zich eigenaren van de KTPI en ook van het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond en Bosbeheer. Het is nu hoog tijd om in te grijpen en de augiasstal van Willy Soemita en Robby Dragman op het ministerie van ROGB met spoed te doen opruimen.
De gezamenlijke kernbesturen van de KTPI

error: Kopiëren mag niet!