Werkgroep Belastingen voor oplossen Fiso-fricties

Directeur Tony van Dijk van het directoraat Belastingen heeft een werkgroep ingesteld die alle problemen met betrekking tot Fiso op het directoraat moet inventariseren. De evaluatie van het Fiso-waarderingssysteem bij de Belastingsdienst zal drie maanden in beslag nemen, waarna een rapport zal worden uitgebracht. Ook de verschillende toelagen worden meegenomen. Voorzitter Steve Ramsaran van de bond bij de Belastingen zegt dat ook de kwestie van de slepende vervoerstoelage wordt geëvalueerd door de werkgroep. De buitendienstambtenaren ervaren de reeds achterhaalde vervoerstoelage als een groot ongemak bij de uitvoering van hun werk.
De bond heeft de zaak in de afgelopen zes jaar vaker geëntameerd bij de leiding van het directoraat,  echter zonder resultaat. De buitendienstambtenaren zijn verplicht hun privé-vervoer gedurende vijf dagen in de week ter beschikking te stellen van de dienst. De vervoerstoelage die zij hiervoor ter compensatie krijgen, is gesteld op SRD 425 per maand. De ambtenaren verrichten dagelijks veldwerkzaamheden in de verschillende rayons in vrijwel alle districten. De excessieve prijsstijgingen van brandstof en andere inputs voor hun vervoersmiddel nopen tot aanpassing van dit bedrag.  Ramsaram zegt dat de bond vernomen heeft dat het advies van het Georganiseerd Overlegorgaan (GO) ook bepalend is voor de eis tot aanpassing van deze toelage.
In afwachting op het voorstel van het GO heeft de huidige leiding van het directoraat het uitreisschema voor buitendienstambtenaren versoepeld. Deze versoepeling houdt in dat het  verplichte veldwerk voor de buitendienstambtenaren teruggebracht is van 5 naar 3 dagen in  de week.  Het bondbestuur heeft naast de vervoerstoelage, ook andere zaken als de fysieke staat van het gebouw van de Belastingen, het wagenpark en het tekort aan meubilair  aangekaart in onderhandelingsgesprekken met de leiding. Het pand waarin het directoraat is ondergebracht, heeft te kampen met achterstallig onderhoud. Zo lekt het dak bij elke regenbui. Ramsaram zegt dat het ministerie van Openbare Werken (OW) de toestand waarin het gebouw verkeert, reeds geïnventariseerd heeft en haar bevindingen heeft vermeld in een verbouwdossier. Het ligt nu aan OW om het dossier uit te voeren, zegt de bondsvoorzitter.
De bond is tevreden over de wijze waarop de leiding heeft ingespeeld op de behoefte tot verbetering van het kantoormeubilair. Er zijn eind vorig jaar filekasten, laptops, bureaus en computers aangeschaft. De bond heeft met de directie de afspraak dat voor dit jaar op kwartaalbasis voertuigen zullen worden aangekocht voor de buitendienst. De buitendienst kampt al jaren met een tekort aan dienstwagens.

Geef een reactie

error: Kopiëren mag niet!