Specialisten boos op eenzijdige maatregel SZF

De Stichting Staatsziekenfonds (SZF) zal bij opgetreden complicaties de gelden achteraf verhalen op de dienstdoende specialist. Dat heeft zij onlangs in een schrijven bekendgemaakt. De specialisten en het bestuur van de Vereniging van Medici in Suriname (VMS) hebben woensdagavond hierover vergaderd. Het besluit dat hieruit is voortgevloeid, is om met het SZF om de tafel te gaan voor terugdraaiing van deze maatregel.
Michel Blokland, VMS-voorzitter, vindt de manier waarop het SZF zaken wil afhandelen niet correct. Volgens hem is het noodzakelijk dat partijen met elkaar in overleg treden. De voorzitter zegt dat het handelen van SZF niet gangbaar is. “Voorheen was het zo dat de verzekeraar gewoon doorbetaalde, ook al traden er complicaties op tijdens het werk. Het kan geenszins verhaald worden op de behandelende arts, tenzij er sprake zou zijn van een zeer grove blunder van de medicus.” Maar volgens Blokland is het niet aan het SZF gelegen om dat te bepalen, maar aan de inspectie van het ministerie van Volksgezondheid.
Deze maatregel zou mogelijk toe te schrijven zijn aan het feit dat een aantal mensen bij het SZF heeft geklaagd. Blokland zegt dat als er duizenden handelingen gepleegd worden er zeker wel enkele gevallen zullen zijn waar er een complicatie kan optreden. “Dat gebeurt overal en ook in het buitenland.”
De voorzitter meent dat het SZF eerst in overleg moest treden met de behandelende arts en/of de beroepsgroep alvorens eenzijdig de maatregel te nemen. De oogspecialisten hebben gisteren inmiddels een gesprek gehad met de leiding van het SZF.

Geef een reactie

error: Kopiëren mag niet!