Regering Bouterse wil openbaarheid van bestuur

‘Uitgaande hiervan zal de regering in de komende jaren het proces in gang zetten om te geraken tot grotere openheid, tot eerdere openbaarheid, tot rationele inspraak en tot betere voorlichting en communicatie. Kortom, tot besturen in openheid. De vereiste wetgeving zal eveneens in deze regeerperiode worden gerealiseerd.’ Dit staat op pagina 31 van het Ontwikkelingplan 2012- 2016 waarop Dagblad Suriname de hand heeft weten te leggen.
In het plan legt de regering uit dat in een rechtstaat regeren zoveel mogelijk openlijk moet gebeuren.  Burgers moeten in een zo vroeg mogelijk stadium betrokken worden en inzicht krijgen in het besluitvormingsproces. ‘Openbaarheid is dus één van de beginselen van het democratische beslissings- en bestuurssysteem. Daarom is het telkens weer nodig na te gaan of de spelregels die de kwaliteit van het democratisch bestuur bepalen, nog voldoen en zo neen, hoe die moeten worden aangepast. De burger die om openbaarheid vraagt, vraagt om doorzichtigheid, toegankelijkheid, beïnvloedbaarheid van bestuurshandelen.’
Mahinder Jogi gelooft niet in deze plannen van de regering. ‘Als de regering een wens tot uitdrukking brengt, is dat goed. Je ziet dat het streven er is, maar nu weet ik niet of deze wens wordt uitgesproken om het volk een rad voor de ogen te draaien, of om werkelijk dit doel te realiseren.’ Hij haalt de kwestie van de Carolinabrug aan. De minister van Openbare Werken ontweek vragen van parlementariërs. Uiteindelijk moet president Desi Bouterse tekst en uitleg komen geven. ‘Ik geloof niet dat deze regering op korte termijn invulling gaat geven aan haar intenties.’

Geef een reactie

error: Kopiëren mag niet!