Coppenamemonding Natuurreservaat enig wetland-gebied op Ramsarlijst

Op de Mathoeraschool te Saramacca is gisteren de World Wetsland Day gevierd. Elk jaar, en wel vanaf 1997, wordt over de hele wereld op 2 februari de World Wetlands Day oftewel Wereld Watergebiedendag gevierd.  Om stil te staan bij het belang van watergebieden, organiseerde de afdeling Natuurbeheer van de Dienst ’s Lands Bosbeheer (LBB), samen met WWF-Guianas en de Mathoeraschool, ook dit jaar activiteiten op deze dag.
Er is gekozen voor Saramacca, omdat het enige wetland-gebied, m.n. de Coppenamemonding Natuurreservaat welke is opgenomen op de Ramsarlijst, hier voorkomt. Suriname treft voorbereidingen om nog twee wetland-gebieden, m.n. het Bigi Pan-gebied en het Wia Wia Natuurreservaat, op te laten nemen op de Ramsar-lijst.
Het thema voor dit jaar was: ‘Wetlands and Tourism’,  vrij vertaald ‘Watergebieden en toerisme’. Het doel van de viering van World Wetlands Day is dat een ieder bewust gemaakt wordt van het belang van watergebieden voor het leven op aarde.
Volgens Hesdy Esajas, waarnemend  hoofd Dienst LBB, zijn de Surinaamse wetlands vanwege hun rijkdom aan vis en garnalen, kustvogels en Parwa-planten potentiële gebieden voor toerisme. Tot nu toe is er weinig gebruik gemaakt van deze mogelijkheden. De populairste wetland-gebieden, waarvan er wel gebruik wordt gemaakt, zijn Galibi en Bigi Pan.
Dominiek Plouvier, directeur WWF Guianas, geeft aan dat Suriname heel wat mooie interessante waterrijke gebieden heeft, die niet alleen belangrijk zijn voor Suriname, maar de hele wereld vanwege de migrerende vogels. In de kustvlakte van Suriname komen vanaf oktober tot en met maart ongeveer 40 % van de vogelsoorten van de hele wereld overwinteren. De WWF streeft ernaar dat de moerasgebieden beschermd worden in de wereld. Plouvier hoopt dat Suriname meerdere wetlands onderbrengt in Ramsar. Suriname heeft volgens de voorzitter van de WWF best wel wat werk gedaan rond het creëren van reservaten, maar er is nog meer werk te doen.
De districtscommissaris van Saramacca, Arunkoemar Ramdhani, deed de toezegging dat na het decentraliseren van het gebied hij ook zijn bijdrage zal leveren aan het beschermen van de wetland-gebieden in zijn district.

Geef een reactie

error: Kopiëren mag niet!