Biza heeft 6 nieuwe tolk-vertalers bij

Op het ministerie van Binnenlandse Zaken zijn gisteren 6 nieuwe tolk-vertalers beëdigd door departementsdirecteur Adjay Moensi. Alle zes personen hebben hiervoor de voorgeschreven eed/belofte afgelegd. De Biza-directeur drukte de beëdigden daarbij op het hart zich strikt te houden aan de geheimhoudingsplicht zoals in de eedsformule is aangegeven en zich goed te kwijten van hun taken en verantwoordelijkheden. Hij verwacht dat wanneer daartoe vanuit de overheid, met name het Hof van Justitie, een beroep zal worden gedaan op deze nieuwe groep tolk-vertalers, zij hun volle ondersteuning zullen geven aan het werk van de Staat.

Geef een reactie

error: Kopiëren mag niet!