Donderdag 21 maart 2019

De Wereld Diabetesdag wordt jaarlijks op 14 november herdacht. Dit is de belangrijkste wereldwijde bewustwordingscampagne voor diabetes. De dag werd 27 jaren terug door de Internationale Diabetesfederatie (IDF) en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) geïntroduceerd in reactie op de alarmerende toename van diabetes over de hele wereld. 11 jaren terug heeft de ‘Wereld Diabetesdag’ voor het eerst plaatsgevonden onder auspiciën van de Verenigde Naties. Het doel van Wereld Diabetesdag is aandacht en begrip te vragen voor diabetes, die wereldwijd epidemische vormen aanneemt, onder volwassenen maar ook onder kinderen
De wereld
Wereldwijd leefden in 2014 naar schatting van de International Diabetes Federation (IDF) 422 miljoen volwassenen met diabetes, vergeleken met 108 miljoen in 1980. Dit weerspiegelt een toename van de bijbehorende risicofactoren, zoals overgewicht of obesitas. In het afgelopen decennium is de prevalentie van diabetes in de lage- en middeninkomenslanden sneller gestegen dan in landen met een hoog inkomen. Diabetes veroorzaakte in 2012 1,5 miljoen doden. 43% van de sterfgevallen vindt plaats vóór de leeftijd van 70 jaar. 1 op de 2 mensen die momenteel met diabetes leven, is niet gediagnosticeerd (221 miljoen mensen). Het ligt in de verwachting (IDF) dat wereldwijd tegen 2030 ruim 522 miljoen mensen met diabetes rond zullen lopen.

Suriname
15% van de Surinaamse bevolking (ongeveer 75.000 mensen) leidt aan diabetes. 30% van die 15% weet niet dat zij diabeet zijn (data: 2015 Intermed Bedrijven Groep). Sterfte vanwege diabetes mellitus blijkt door de jaren heen flink te zijn toegenomen. Waar in 2005 ruim 171 mensen aan overleden, was het getal in 2011 ongeveer 251.
Een studie uit 2005 wees uit dat 29% van de doodsoorzaken te wijten was aan hart- en vaatziekten. Hoeveel hiervan te danken is aan diabetes als bron, is niet bekend. In 2009 werd 60,5% van alle sterfgevallen (3035) aan 10 belangrijkste mortaliteitsoorzaken toegeschreven. Hart- en vaatziekten en diabetes mellitus behoren tot de top doodsoorzaken.

Economisch verlies
Suriname heeft een relatieve hoge ziektelast met betrekking tot chronische ziekten (zowel overdraagbaar als niet overdraagbaar). Cardiovasculaire aandoeningen, die bijvoorbeeld kunnen leiden tot nierziekten, kunnen als gevolg hebben een verhoogde vraag naar nierdialyse, hetgeen in principe een kostbare behandeling is. Diabetes en zijn complicaties leiden tot aanzienlijk economisch verlies voor mensen met diabetes en hun families en voor gezondheidssystemen en de nationale economie door directe medische kosten en verlies van werk en lonen. Terwijl de belangrijkste kostenbeheersers ziekenhuiszorg en ambulante zorg zijn, is een bijdragende factor de stijging van de kosten voor analoge insuline die in toenemende mate worden voorgeschreven, ondanks weinig bewijs dat ze aanzienlijke voordelen bieden ten opzichte van goedkopere menselijke insuline.

Wat is diabetes mellitus precies?
Diabetes mellitus, ofwel suikerziekte, is een chronische stofwisselingsziekte die gepaard gaat met een te hoog glucosegehalte in het bloed. Bij diabetes mellitus is het lichaam niet meer in staat om glucose goed te verwerken. Dat komt omdat er te weinig of geen insuline wordt aangemaakt of omdat het lichaam ongevoelig is geworden voor de insuline. Insuline is nodig voor het transport van glucose uit het bloed naar de lichaamsweefsels. Bij geen of onvoldoende insuline heeft het lichaam moeite om de glucose uit het bloed te krijgen en stijgen de bloedglucosewaarden. Hierdoor ontstaan allerlei klachten en uiteindelijk complicaties van hart en vaten, ogen, nieren en zenuwen

Kavish Ganesh

Meer Binnenlands Nieuws