Bouterse: ‘De reus is wakker’

1De reus is wakker 1De Nationale Democratische Partij heeft tijdens een kadervergadering, gehouden op vrijdag 9 november in het Ontspanningscentrum Eerste Rijwijg (Ocer), onderwerpen besproken die ervoor moeten zorgen dat de verkiezingen van 2020 gewonnen worden. NDP – ondervoorzitter Ramon Abrahams was de inleider. Partijleider Bouterse trad op als hoofdspreker.
‘Het fenomeen armoede terugbrengen’
‘Yu probleem na mi probleem. Mi probleem na yu probleem. Un probleem na Gasom probleem. Suriname moet zich bundelen om het gevecht aan te gaan tegen armoede, die daadwerkelijk nog leeft in het land. Het fenomeen van armoede moet teruchtgebracht worden’, aldus partijleider Bouterse, die tevreden leek te zijn met de opkomst tijdens de NDP-kadervergadering van vrijdag. Bouterse had het over armoede die teruggebracht moet worden. Onder de aanwezigen vroeg iemand zich luidkeels af: ‘Terugbrengen of terugdringen? Ik moet deze vraag stellen, want met de paarsen weet je het maar nooit’.
Bestuursverkiezingen
Tussen heden en 20 december aanstaande zullen er ook interne bestuursverkiezingen op alle niveaus, met als sluitstuk de verkiezing van het hoofdbestuur, die meerdere keren werden uitgesteld, gehouden worden. Er wordt ernaar gestreefd om op alle bestuursniveaus zoveel als mogelijk met consensus te werken aan één kandidastenlijst per afdeling, subafdeling, district, ressort of wijk.
28 december NDP-massameeting
De kaderbijeenkomst stond in het licht van de aanstaande algemene verkiezingen in 2020. ‘De reus is wakker’, aldus Bouterse. ‘Het is wachten tot 28 december wanneer wij een echte massameeting zullen houden. Het ligt in de bedoeling om dan het nieuwe hoofdbestuur, dat in de eerste helft van december zal worden gekozen, te presenteren. ‘Dan zullen wij alle Surinamers die zich onlangs hebben aangesloten bij de NDP op het podium halen en zal het officiele startsein worden gegeven van de NDP-verkiezingscampagne 2020.’
NDP partijcongres
De Nationale Democratische Partij heeft een partijcongres aangekondigd, dat aan het begin van 2019 zal worden gehouden. Tijdens deze ontmoeting zal het algemeen verkiezingspad van de partij uit de doeken worden gedaan en verder uitgestippeld worden.
HD

error: Kopiëren mag niet!