Zondag 17 maart 2019

Er is door de regering een besluit genomen om de aanrijdingen sneller afgehandeld te krijgen zonder dat er files ontstaan op de openbare weg omdat auto’s noodgedwongen op straat moeten blijven voor opname door de politie. Op zich is het initiatief niet slecht, maar voor de werking van het systeem is een nuchtere bevolking nodig met de correcte attitude. Veel burgers stappen in het verkeer met een minderwaardigheidscomplex en dat uit zich in onnodige uitingen van agressie en geweld op straat. Dat hoor je aan het vele getoeter en het uitschelden in het verkeer, door mannen en vrouwen die aan het verkeer deelnemen. De gemiddelde Surinaamse burger is zelf nooit fout, het is altijd die andere persoon en dat zien we ook in het verkeer. De Surinamer geeft niet gemakkelijk toe dat hij fout is, niet heeft opgelet of een inschattingsfout heeft gemaakt of andere weggebruikers vanwege een blinde hoek niet zag aankomen. Heel vaak is bij aanrijdingen duidelijk te zien dat de ene bestuurder de andere van achter heeft aangereden, omdat de veroorzaker te dicht op zijn voorrijder reed. Vindt de aanrijding eenmaal plaats dan is het een Surinaamse gewoonte om de ander de schuld te geven, soms heeft de Surinamer hierbij droge ogen. Er zijn wel Surinamers die hun fout in het verkeer toegeven, maar die groep is zeer klein. Het overgrote deel heeft liever de politie erbij om dan vast te stellen dat de ene partij fout is en de veroorzaker is. Dan nog zullen er burgers zijn die hun overtreding zullen bagatelliseren en zullen halen en trekken met de politie. Er is een systeem ingevoerd dat waar er alleen sprake is van blikschade, partijen in een aanrijding zelf de zaak moeten oplossen en daartoe een formulier moeten invullen en afgeven bij hun verzekeringsbedrijf. Auto’s moeten verwijderd worden van het wegdek zodat het verkeer geen stagnatie ondervindt. De wens is er wel in Suriname dat files worden vermeden, maar de Surinamer zal moeten groeien naar dit moment. Gistermorgen nog waren er twee aanrijdingen in de stad waar de auto’s gewoon op de openbare weg in de toestand van de aanrijding werden gelaten, kennelijk in afwachting van de politie. Bij beide situaties was de veroorzakende partij duidelijk zichtbaar en waren er geen persoonlijke ongelukken te betreuren. De verwachting is dat bij lichte schade partijen eerder geneigd zullen zijn om de zaak af te handelen middels invullen van het schadeformulier en dat bij een ongeval met zwaardere schade toch de politie zal inschakelen. Het ingevoerd systeem kan ook veroorzaken dat partijen eerder met elkaar in de clinch raken en er ruzies worden veroorzaakt. Het argument dat criminelen van de situatie misbruik kunnen maken om berovingen te maken gaat niet op, omdat deze kans er al was onder het oude systeem. Een klacht is dat het schadeformulier lang en ingewikkeld zou zijn en dat niet een ieder in staat zou zijn om het in te vullen. Nu moet wel worden onderkend dat er onder de Surinaamse bevolking er veel drop-outs voorkomen die een gebrekkige scholing hebben en eenvoudige formulieren niet kunnen invullen. Ook bij de politie lopen er trouwens een heleboel agenten die het opmaken van een rapport als hun grootste straf ervaren en daartoe niet in staat zijn. Door de politie is het advies gegeven dat een derde dan maar het formulier moet invullen. Over het nieuwe systeem moet er meer voorlichting worden gegeven. De ervaring leert dat de Surinamer niet graag meewerkt aan iets waaraan hij niet direct en persoonlijk een voordeel heeft. Volgens informatie moeten zowel veroorzaker als benadeelde een formulier invullen. Een bezwaar is dat aan de samenleving niet genoeg tijd is gegund om te wennen aan het systeem, maar dat het te abrupt is ingevoerd. Er heeft een systeem gegolden bij de verzekeringsmaatschappijen dat het veilig en voorzichtig rijden zich zou moeten vertalen in een meer voordelige verzekeringspremie middels kortingen als men geen aanrijdingen had veroorzaakt (no claimkorting). Toegeven dat men fout is in een ongeval betekent dat men de no claimkorting kwijt zal raken. In deze precaire situatie is het voor te stellen dat burgers die korting niet graag kwijt willen raken. Het mag wel gezegd worden dat er een wild gedrag is te constateren bij de verkeersdeelnemers in Suriname. Er wordt te veel gas gegeven en men heeft altijd haast, zonder dat men veel te doen heeft. Er is een gewoonte om steeds in te halen en de andere verkeersdeelnemers af te troeven en te slim af te zijn. Verkeersdeelnemers gedragen zich als elkaars vijanden en er wordt heel weinig verkeersfatsoen toegepast. Een trend dat te bespeuren is, is dat vrouwen ruwer zijn gaan rijden en minder gevoelig zijn voor verkeersfatsoen en sympathiek gedrag. De intentie van de nieuwe regeling is duidelijk en dat is waar wij naar toe moeten streven, een burgerij die ook kritisch is naar zichzelf en zijn fouten ook erkent. Maar zover zijn wij nog niet. Dit systeem zal tijd vergen om op aanvaardbare schaal te worden toegepast.