Vrijdag 25 mei 2018

Professor dr. Jack Menke (r) van de ADEK in gezelschap van naaste medewerkers

Professor dr. Jack Menke (r) van de ADEK in gezelschap van naaste medewerkers

Uit cijfers die zijn benadrukt door het Institute for Graduate Studies & Research (IGSR) van De Anton de Kom Universiteit van Suriname, blijkt dat de Marrons, na de Hindoestanen, de tweede grootste bevolkingsgroep zijn. In het, medio 2016 uitgegeven boek: ‘Mozaïek van het Surinaamse Volk’ onder redactie van prof. Dr. Jack Menke staat aangegeven, dat de Marrongroep, gezien de vergeleken gegevens van opeenvolgende volkstellingen enorm is gegroeid. Dat anno 2016 de Marrons kunnen worden gerekend tot de tweede grootste bevolkingsgroep, heeft naast de fertiliteit binnen dit bevolkingssegment ook te maken met het feit, dat de voorheen, altijd aan kop staande Creolen, vanaf de volkstellingen van 2004 en 2012 onderscheiden zijn in de gemengde groep en de Afro Surinamers. In tegenstelling tot de Marrons is de fertiliteit onder de Creolen en Hindoestanen aan het afnemen, bij de Marrons is het twee keer zoveel.

HD