Vicepresident: ‘Stakingsrecht heeft ook beperkingen’

1 VicepresidentDe regering erkent het stakingsrecht dat zowel in internationale verdragen als in artikel 133 grondwet van Suriname is opgenomen. Echter heeft het stakingsrecht ook beperkingen. Dit zei vicepresident Ashwin Adhin donderdag tijdens de openbare vergadering in De Nationale Assemblee (DNA). De vp heeft de volksvertegenwoordiging breedvoerig geïnformeerd over de overwegingen van de regering om het advies van de raadsadviseurs van president Desi Bouterse over te nemen en het principe van ‘no work no pay’ toe te passen voor onderwijsgevenden, die van plan zijn actie te gaan voeren. Onrechtmatige stakingen leveren volgens Adhin wanprestaties op vanuit de zijde van de ambtenaren, omdat zij de bedongen arbeid niet verrichten. In dit geval mag de Staat zich beroepen op artikel 28 lid 3 van de Personeelswet juncto artikel 1614b van het Surinaams Burgerlijk Wetboek. “Bij een rechtvaardig beroep of gebruik van het stakingsrecht dienen enkele belangrijke beginselen in acht te worden genomen. Ten eerste is het evenredigheidsbeginsel, inhoudende dat een belanghebbende bij de uitoefening van zijn rechten en bevoegdheden het belang van anderen niet uit het oog mag verliezen. De staking kan en mag niet onevenredig groot zijn aan andere belangen die daardoor geschaad worden. Wij dreigen op een kritiek punt te belanden”, stelde de vp. Volgens hem raakt het onderwijsproces door de staking van de onderwijsbonden steeds ontregeld en staan de belangen van leerlingen op het spel. Hierdoor kan dit schooljaar bijna aangeduid worden als een verloren schooljaar. “Er ontstaan hierdoor ook vacuüms in het leerproces van de vele scholieren, het adequaat inlopen van het jaarprogramma loopt in gevaar, scholieren raken gedemotiveerd, de kans van de verdubbeling van het aantal zittenblijvers en drop-outs neemt toe en de kwaliteit van het onderwijs gaat achteruit”, aldus Adhin.
BvL eerder veroordeeld bij soortgelijke acties
De Staat Suriname heeft een veel grotere verantwoordelijkheid ten aanzien van de gemeenschap en dient niet slechts een bepaalde groep, maar het algemeen belang. Bij vonnis van 8 maart 2004 werd de BvL volgens Adhin eerder door de rechter veroordeeld en moest onmiddellijk het werk hervatten na de toen gevoerde stakingen. De bond werd bevolen zich te onthouden van elke handeling waardoor het onderwijsproces verstoord zou worden. Volgens de vp heeft een soortgelijke situatie zich ook toen voorgedaan, waardoor een staking onrechtmatig werd verklaard op grond van de beginselen van evenredigheid en zorgvuldigheid. Daarnaast mag staking niet gebruikt worden in een fase waar reeds sprake is van overleg.
In de middaguren acties voeren
Oppositieparlementariërs hebben de regering flink onder vuur genomen over de manier waarop getracht wordt een inbreuk te plegen op het stakingsrecht. Het toepassen van het principe van ‘no work no pay’ kan volgens de oppositie niet worden toegepast. De coalitie vond echter dat het onderwijs op de eerste plaats moet komen. Daarbij staan de leerlingen volgens NDP-fractieleider Andre Misiekaba centraal. Volgens Misiekaba moeten de leerkrachten in de middaguren acties voeren, zodat het onderwijsproces niet wordt verstoord. De BvL en ALS zullen een uitspraak van de kortgedingrechter afwachten alvorens verdere stappen te ondernemen. De rechter zal binnenkort een datum bepalen voor uitspraak. Donderdag was de laatste dag waar mededelingen door partijen zijn gedaan over de gelaste comparitie.
FR

error: Kopiëren mag niet!