Woensdag 20 februari 2019

1 Locomotorius

1 Locomotorius shrijversWij mensen hebben vaak niet in de gaten dat we steeds langer gezond blijven. We leven steeds langer en zijn ook steeds langer gezond. Maar maatschappelijk gezien verklaren we ons steeds eerder oud. Als we niet willen inzien dat we gemiddeld veel ouder worden dan onze voorouders, kunnen we ongelukkig worden. Omdat we dan geen rekening houden met de realiteit. Kijk maar om u heen. Alles is aan het veranderen. De hele wereld is aan het veranderen. Ook medische inzichten veranderen. Soms in rap tempo. Het meest indrukwekkende dat ten opzichte van vroeger is veranderd, is wel ‘bewegen’. Laat ons even 25 a 30 jaar terug gaan in de tijd. De gynaecologen hadden toen net ontdekt dat vrouwen na de bevalling zo snel mogelijk uit bed gehaald moesten worden. Op dag één dus. Omdat ze tot de ontdekking waren gekomen dat het verkeerd was om vrouwen pas op dag twee uit bed te halen. Vrouwen op dag één uit bed halen kon veel ziektes, ellende en complicaties voorkomen. Na dit inzicht is het lange tijd stil geweest. Maar als we nu kijken naar de afgelopen 10 a 15 jaar. Dat bewegen niet alleen geldt voor het kraambed. Maar voor iedereen. Dat in principe iedereen in beweging moet worden gehouden. Het is sowieso goed voor ons hart. Het is zelf goed voor mensen met ruimere complicaties (slecht hart, slechte gewrichten), waarvan we zouden kunnen denken…daar moet ik mee oppassen. Nee, ook die mensen moeten blijven bewegen. Het idee hierachter is dat het het herstel aanzet. De stimulans zet het herstel aan. Daardoor gaat men beter functioneren. Ook in het brein. Dat had men nooit gedacht.. Studie na studie komt eruit: blijven bewegen. U voelt u beter, u denkt beter, uw hart wordt er beter van, uw longfunctie wordt er beter van, u blijft er beter door in balans, u behoudt uw spierfunctie. Actief blijven: mentaal en fysiek. Daar draait het om.
Medisch technisch gezien, kunnen veel zaken tegenwoordig hersteld worden. Kijk maar hoe versleten knieën nu vervangen worden. Dat is ook een vorm van herstel. Of we dat een goed plan vinden, is punt twee. Want ook met krachttraining en supplementen kan veel gedaan worden aan zgn. versleten knieën. Maar goed, daar gaat het nu even niet om. Het gaat erom dat we thans vele mogelijkheden hebben om te herstellen. Als we het vanuit deze invalshoek bekijken, is het een heel ander denkwijze dan: “u bent al 75 of 80 jaar; het heeft geen zin meer om nog iets te herstellen.” Want in principe zijn daar helemaal geen argumenten voor. Biologisch niet en sociaal ook niet. Want ook als u in de ogen van anderen zeg maar ‘oud’ bent, wilt u verder. Maar wij mensen zitten elkaar in de weg. Wij denken dat we op ons 80ste niet meer kunnen herstellen. Maar waar komt dat vandaan? Velen praten elkaar gewoon na. Maar praat eens met een ouder persoon; of het nou uw geliefde moeder is, uw peettante Sjaan of oom Nelis van 82 jaar; allemaal zeggen hetzelfde als u het met ze heeft over ‘oud worden’. Ze willen allemaal zelfstandig kunnen blijven functioneren. Alles zelf kunnen doen. Eigen regie. En als we ons enigszins kunnen inleven in hun situatie, dan zouden we dat zelf ook wel willen op die leeftijd. Maar staan wij in die stand? Nee. Wij staan in de stand van overnemen, zieligheid en ‘laten wij het maar doen.’ In plaats van ze alles uit handen te nemen, zouden we ze veel beter kunnen stimuleren, instrueren, revalideren en helpen herstellen. Dat ze het zelf weer kunnen. We pleiten er niet voor dat we niks doen. We pleiten ervoor om mensen zoveel als mogelijk de gelegenheid te geven om datgene te helpen uit bouwen, dat nog aanwezig is. Datgene dat verloren is gegaan voor een deel weer terug te halen. En dan blijkt veel meer mogelijk dan we denken. Zet bijvoorbeeld een 83 jarige op krachttraining en dan blijkt zelf onze spinazie verslindende vriend Popeye, jaloers te worden. Want de spierkracht neemt toe. Dat is wetenschappelijk bewezen.
Men is al heel snel geneigd elkaar het leven uit te praten: “Meisje houd rekening hoor, je bent niet de jongste meer, je bent al 65 of je bent al 70”. Waarom zeggen we niet: “je bent pas 65 of pas 70?” Nee, het is eerder een ondertoon van: “geniet nou maar van jouw laatste jaartjes; straks is het afgelopen.” Dit negatieve moeten we als het ware eruit rammen. Het is veel beter om de senioren burgers uit te dagen en ze zodanig te ondersteunen dat ze zichzelf weer in een nieuwe balans kunnen neerzetten. . Bij Locomotorius zetten we de senioren burgers weer in hun kracht door hen uit te dagen en te stimuleren. En ze varen er wel bij. It’s all about the mindset.

LOCOMOTORIUS, sportmedisch trainingscentrum
Wekelijkse rubriek m.b.t. vitaal ouder worden
Adres: Mr. H.J. Heylidystraat nr. 4 te Zorg en Hoop
Tel.: 8502091 / 400452
Website: www.fysiotherapiefitnesssuriname.com
E-mail: fitprogram4you@yahoo.com
John Kiesel en Ricardo Bhola