Dinsdag 19 februari 2019

Erfgenamen en nazaten van plantage Hanover en Mawakabo zijn thans zeer ontevreden over de gang van zaken aangaande het project voor de aanleg van een highway, die loopt vanaf de Afobakaweg via hun erfgoed naar de Kennedyweg in het district Para. Volgens een bron zijn onderhandelingen hiertoe in maart vorig jaar begonnen met een presidentiele commissie, onder leiding van Etienne Boereveen. In beginsel was men overeengekomen om een aantal zaken betreffende de ontwikkeling van de plantages ter hand te nemen als compensatie. Gaandeweg is toen in samenspraak met het plantagebestuur besloten om het gebied in algemeen belang te naderen, hetgeen middels de resolutie van 23 augustus 2017 is gebeurd.
De presidentiele commissie gaf hierna haar mandaat terug aan de president en van toen af aan zijn de onderhandelingen, die volgens hun overgedragen is aan de minister van ROGB, gestaakt. De voorwaarden die in de resolutie conform de naderingsprocedure zijn opgenomen zijn echter nog steeds niet afgerond. Een rappelschrijven over de vormfouten gericht aan de minister van ROGB en de president van Suriname zijn niet afdoend beantwoord. Slechts de chef-staf van het kabinet van de president, in de persoon van Peggy Bouterse, gaf eind vorig jaar aan dat er hierover spoedig overleg zal plaatsvinden. Echter is dit tot op heden uitgebleven. Het plantagebestuur, onder leiding van Melissa Inge, hiermee geconfronteerd, zegt dat de ontevredenheid onder de erfgenamen zeer terecht is, want de werkzaamheden vinden al bijkans 6 maanden plaats, terwijl toegezonden brieven officieel onbeantwoord zijn gebleven. ‘Ook zijn er volgens haar nog vormfouten in de uitgegeven resolutie, waarover dringend gesproken moet worden. Ondanks dit alles hoor je nog steeds via de media dat het project doorgaat. Het bestuur is voornemens om binnenkort een algemene ledenvergadering te houden, waar dit punt welke als een heet hangijzer overeind staat in behandeling zal worden genomen. Wat er allemaal uit deze alv naar buiten zal rollen, en wat de gevolgen hiervan zullen zijn, moet nog blijken.