Maandag 24 september 2018

‘De brief die de Telecommunicatie Autoriteit Suriname (TAS) ongeveer een maand terug naar omroepbedrijven heeft gestuurd, was niet bedoeld als bedreiging.’ De Vereniging Radio- & Televisiebedrijven Suriname (VRTS) had een maand terug middels een brief opheldering aan de TAS gevraagd over de naleving van wet- en regelgeving bij uitzendingen. Volgens VRTS-voorzitter Anwar Lall Mohamed en waarnemend secretaris Enjella Kamperveen heeft de TAS inmiddels antwoord gegeven op de brief. ‘De brief was niet bedoeld als een bedreiging en de TAS gaf verder aan de beginselen van onafhankelijke en integere nieuwsgaring en nieuwsvoorziening te respecteren.

De TAS heeft gesteld dat zij vanwege haar positie niet inhoudelijk op de kwestie kon ingaan en dat de brief een algemeen karakter heeft gehad’, stelt Kamperveen tegenover de krant. De TAS had aan omroepbedrijven in een brief op 7 september aangegeven dat beledigende taal is geuit naar gezagsdragers en andere personen. TAS-directeur Jap-A-Joe heeft in deze brief de directies van radio- en televisiestations gewezen op artikel 152 van het Wetboek van Strafrecht, artikel 3 lid 2 van de Algemene Voorwaarden Digitale Televisieomroep en artikel 5 van de Algemene Vergunningsvoorwaarden voor de Omroep. De VRTS wilde weten via welk bedrijf, tijdens welk programma en op welk tijdstip de vermeende beledigende taal is geuit, zodat corrigerend kon worden opgetreden.

FR