7 jaar geëist voor misbruik van 2 kinderen

De openbare aanklager Nirmala Maikoe eiste maandag tegen de verdachte Jozef K. een gevangenisstraf van 7 jaar met aftrek. Aan deze verdachte wordt het verwijt gemaakt dat hij 2 minderjarige kinderen van 2 en 5 jaar oud seksueel heeft misbruikt. De verdachte heeft vanaf het begin steevast ontkend enige strafbare handeling met de kinderen gepleegd te hebben. Maar hiertegenover hanteerde de vervolging als bewijs de aangifte welke de moeder van de 2 slachtoffers op1 februari 2016 had gedaan. De moeder verklaarde toen dat zij op 29 mei haar dochter D. ophaalde bij de verdachte, die een zwager van haar is. Op die bewuste dag merkte zij dat haar dochter mank liep. Op basis hiervan stelde zij een onderzoek in en het bleek dat het geslachtsdeel van het kind was opgezet. Bij navraag bleek dat oom Padre daar was geweest. Ook vernam de moeder dat haar andere dochter ook seksueel was misbruikt door de verdachte. In het dossier zijn er 2 visa van de gynaecoloog, waaruit blijkt dat beide slachtoffers een wijde vaginaopening hebben en dat de hymen niet meer in takt zijn.
Uit de verklaring van het slachtoffer V., die zij op 11 februari bij de politie heeft afgelegd, blijkt wel dat de verdachte haar heeft misbruikt. Dit deed hij steeds wanneer hij alleen met de 2 slachtoffers thuis was. Ook heeft het slachtoffer aangewezen waar het feit gepleegd werd. Bij het onderzoek heeft de verbalisant duidelijke tekenen van angst waargenomen bij het slachtoffer. Volgens het slachtoffer V. was zij bang dat zij geslagen zou worden. Volgens de officier van justitie is het kind consistent gebleven bij al haar verklaringen. Zij is zowel bij de politie als op de zitting gehoord. Het andere slachtoffer is niet gehoord vanwege haar leeftijd. Zij was toen pas 2 jaar oud en niet echt spraakzaam.
Ook de verklaring van de getuige S.L. werd als bewijs meegenomen. Zij ging op 29 mei de kinderen rond 20.00 uur halen thuis bij de verdachte. Op die bewuste avond was de verdachte thuis en hij gaf aan de getuige te kennen dat zij de kinderen niet meer thuis bij hem moest brengen. Volgens het OM heeft de verdachte zich druk gemaakt, omdat hij wist dat zijn handelingen naar het slachtoffer D. toe eens ontdekt zouden kunnen worden. Deze vrees is gegrond geweest, merkte de officier op. Ondanks de ontkenning van de verdachte komt de vervolging tot het wettig en overtuigend bewijs dat hij beide slachtoffers heeft misbruikt. Bij het bepalen van de eis hield de vervolging rekening met de persoon van de verdachte, de omstandigheden van het geval en de ernst van het feit. De verdachte is een first offender. De kinderen hadden voor een langere periode thuis bij de verdachte gelogeerd. Beide slachtoffers hebben de naam van de verdachte genoemd toen hen werd gevraagd wie aan hun geslachtsdeel zou zijn geweest. De verdachte blijft erbij dat de kinderen in zijn nadeel zijn geïnstrueerd. Rekening houdend met dit alles achtte de vervolging een straf van 7 jaar passend en geboden. De rechter gelastte ook de gevangenneming van de verdachte. Kantonrechter Ingrid Lachitjaran stelde de verdere behandeling uit naar 20 november voor haar pleidooi. De verdachte is reeds eerder gedurende het onderzoek voorlopig in vrijheid gesteld. Op 20 november komt de advocaat van de verdachte aan het woord. De verdachte werd aangezegd om aanwezig te zijn bij de verdere behandeling van zijn zaak.
Saskia Bandhan

error: Kopiëren mag niet!