Donderdag 24 januari 2019

“Geen enkele wet zegt dat de overheid bij het voorzien van een ambtenaar dat ook moet doen voor de particulier”, zegt bestuurskundige August Boldewijn. Volgens Boldewijn moeten de particulieren middels hun bedrijfsvoering er zelf voor zorgen dat ze krijgen wat ze behoeven. De koopkrachtversterking is een maatregel van de overheid, die met zijn bonden om de tafel is gegaan waarbij is bepaald dat de mensen een bepaalde injectie gaan krijgen. Dit is begonnen met de leerkrachten en de Bond van leraren (BvL), waarbij zij SRD 375 aan versterking zouden krijgen en naderhand dit verhoogd is naar SRD 500. “Wanneer het gaat om particuliere bedrijven vallen zij niet onder die koopkrachtversterkende maatregel, vooral wanneer de overheid steeds zelf aangeeft geen geld te hebben. Je hebt een private sector, het bedrijfsleven en een overheidssector. De overheidssector baseert zich op beschikkingen, resoluties en staatsbesluiten, terwijl particulieren zich baseren op collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s).” Wanneer de overheid dit zou doen voor de ziekenhuizen zou dat ook moeten gelden voor alle kleine individuele particuliere bedrijven.

Bij elke verhoging zou het raak zijn
Doordat de gezondheidszorg een primaire sector is voor het overheidsbeleid, is gezegd dat men dit ook wil voor deze mensen. “Wat ik ervan begrijp, is dat het geld ten behoeve van de particuliere ziekenhuizen dus gehaald wordt vanuit die begroting van de particuliere sector en aan de werknemers wordt gegeven en niet van de overheid.” Nog een reden waarom de overheid deze groep niet iedere maand zou kunnen voorzien van die SRD 500, is ‘dat zij uiteindelijk geen geld genoeg heeft om bij iedere verhoging deze mensen te voorzien’. “Het zal namelijk niet beperkt zijn tot die tegemoetkoming, maar bij elke verhoging zullen deze mensen ook zeggen dat zij een verhoging willen en dat kan niet, want dat zou in strijd zijn met wettelijke regelingen.” Daar tegenover stelt de bestuurskundige dat ziekenhuizen al lang aangeven dat zij de situatie financieel niet meer kunnen bolwerken. “De uitgaven zijn verschrikkelijk hoog geworden, medicijnen zijn duurder geworden, er wordt geïmporteerd vanuit het buitenland en de Europese munt is verhoogd. Vandaar dat er diverse keren is gevraagd naar aanpassing van de ligtarieven. De overheid heeft dat steeds geweigerd. Het kan dat er vanuit deze redenering dat men heeft gesteld de mensen van die SRD 500 te voorzien.”

“Overigens moet het fijne van deze zaak nog door de minister van Financiën in het parlement verduidelijkt worden. De minister heeft nooit formeel gesteld dat hij de versterking, die hij aan de ambtenaren en de leerkrachten heeft gegeven, ook aan de particuliere ziekenhuizen heeft gegeven. Dit besluit zou eigenlijk in de begroting verwerkt moeten zijn. Ik zou in dit kader zelf ook willen weten hoe dit proces precies in elkaar zit”, aldus Boldewijn.

NK