Maandag 18 maart 2019

Advocaat Oscar Koulen heeft woensdag gepleit in de strafzaak, waarin de verdachten Jonathan K. en Andrew T. terecht staan. Aan deze twee eerder in vrijheid gestelde verdachten wordt het verwijt gemaakt dat zij in de periode, gelegen tussen 10 tot 12 augustus 2016, zich schuldig hebben gemaakt aan vervalsing van twee nummerbewijzen en/ of rijbewijzen. De raadsman van de verdachte Jonathan voerde aan dat hij tot conclusie is gekomen dat er sprake is van medeplichtigheid, maar geen medeplegen. De verdachte heeft geen zegel en of foto op het rijbewijs geplakt. Hij heeft slechts zijn handtekening geplaatst welke ondersteunend is geweest. Hij wilde zijn vriend een ware vriendendienst bewijzen. De verdediging verzocht de rechter om de verdachte een kans te willen geven. Hij is immers een first offender. In deze zaak heeft het Openbaar Ministerie tegen elk der verdachten een strafvoorstel van 6 maanden, waarvan 3 voorwaardelijk gedaan. Dit koppelde zij met een proeftijd van 3 jaar. De verdachten zijn na 3 maanden zelf door de officier op vrije voeten gesteld. Koulen verzocht de rechter om rekening te willen houden met alle omstandigheden en de houding van de verdachte. Hij was na zijn invrijheidstelling bij elke behandeling aanwezig op de zitting. Op 21 maart komt de advocaat van de medeverdachte aan het woord. In de zaak van Jonathan zal de rechter op die dag vonnis wijzen op verzoek van de advocaat. Volgens de verdediging verkeert de verdachte in een onzekere situatie en leeft met een zekere mate van vrees. In het laatste woord vroeg Jonathan aan de rechter om hem een grote kans te willen geven.

Saskia Bandhan