Schoolbusbestuurder riskeert 4 jaar cel

Donovan M., die reeds 12 maanden en 18 dagen in het gevang heeft doorgebracht, blijft aangehouden. Deze verdachte wordt verweten zich schuldig te hebben gemaakt aan verkrachting c.q. ontucht met een minderjarige. In deze strafzaak heeft het Openbaar Ministerie 4 jaar gevangenisstraf tegen de verdachte gevorderd. Zij achtte ontucht wettig en overtuigend bewezen. Advocaat Raoul Lobo concludeerde dat er geen sprake is van verkrachting, noch van ontucht. Het slachtoffer heeft steeds tegenstrijdige verklaringen afgelegd. De politie heeft verder nagelaten om te onderzoeken wanneer het meisje alleen met de verdachte naar huis is gereden. De verdachte vervoerde schoolkinderen. Het slachtoffer en haar jongere zus werden door de verdachte naar en van school afgezet en opgehaald. Volgens het slachtoffer heeft de verdachte op 11 maart 2016 haar borsten betast. Er was telefonisch contact tussen het slachtoffer en het meisje. In deze zaak heeft het Openbaar Ministerie alleen belastende verklaringen gebruikt. Zij heeft geen verkrachting bewezen geacht, maar eist een straf van 4 jaar voor ontucht. De raadsman gebruikte verschillende getuigenverklaringen in zijn pleidooi. Hij vindt dat de verdachte consequent het feit heeft ontkend. Het meisje heeft op de zitting verklaard dat zij ontmaagd is door haar 19-jarige vriend. De verdachte had haar gevraagd om haar te ontmaagden, echter heeft zij dat overgelaten aan haar vriend. Dit verklaarde het meisje. Volgens het slachtoffer was haar vader op de hoogte van de liefdesrelatie tussen haar dochter en haar vriend. De verdachte heeft zich nimmer schuldig gemaakt aan geen enkel strafbaar feit en verzocht de advocaat de rechter om Donovan vrij te spreken. De rechter stelde deze zaak uit naar 4 april. De raadsman deed een verzoek aan de rechter om de vrijheidsbeneming van Donovan te willen opschorten c.q. op te heffen. Hij vond dat de verdachte reeds een jaar en 18 dagen in voorarrest heeft doorgebracht. De magistraat wees het verzoek af. De verdachte Donovan blijft aangehouden.
Saskia Bandhan

error: Kopiëren mag niet!