Overheid laat kansen liggen voor verhoogde inkomsten uit goudsector 

De overheid laat de kansen en mogelijkheden om verhoogde inkomsten uit de goudsector te genereren liggen. Het Assembleelid Asis Gajadien, voorzitter van de VHP-fractie, vindt dat de regering met meer toezicht en controle meer belastingen en andere vormen van inkomsten zou moeten kunnen halen uit de goudsector, gelet op de vele uitgegeven goudconcessies en vergunningen voor goudopkoop- en goudexportbedrijven. Gajadien zegt dat er al jaren gesproken wordt over de ordening van de goudsector zonder dat noemenswaardige resultaten worden geboekt. 

Hij wil weten hoe en welke instantie belast is met het toezicht en controle van opgekochte hoeveelheden goud door de vele goudopkoopbedrijven. Er is op dit moment geen zicht daarop. Hoe wordt dan belasting geheven bij deze bedrijven? Gajadien vindt dit onvoorstelbaar. Zoals cambio’s en banken dagelijks een rapportageplicht hebben naar de Centrale Bank toe, zo zou dat ook moeten gelden voor goudopkoopbedrijven. Vergunningen voor goudopkoop en goudexport worden verstrekt door de Deviezen Commissie.

Met betrekking tot de honderden bedrijven met goudconcessies zegt Gajadien, dat deze bedrijven slechts bij de Belastingdienst voorkomen indien zij een verklaring van vrij van belasting moeten aanvragen voor verlenging van hun concessies. Zij betalen nauwelijks of geen belasting. 

Naleving voorwaarden

De overheid zou meer op moeten toezien op naleving van de concessievoorwaarden en vergunningsvoorwaarden bij goudopkoop en goudexport. Indien men zich niet houdt aan de voorwaarden dienen de concessies en vergunningen te worden ingetrokken. 

Door erop toe te zien dat men zich houdt aan vergunnings- en concessievoorwaarden kan de overheid meer inkomsten uit de goudsector genereren. 

Gajadien vindt dat het land veel inkomsten uit de goudsector mist. De overheid zou een eenduidig beleid moeten hebben bij de verlening van concessies en  vergunningen voor goudopkoop en – export. Toezicht en controle op de naleving van concessie- en vergunningsvoorwaarden dienen concreet plaats te vinden.

In totaal zijn er 22 goudopkoop- en exportbedrijven. Hiervan zijn slechts 7 actief. Daarnaast zijn aan 9 bedrijven vergunningen verleend voor goudopkoop. Vorig jaar is in totaal 11.805 kilogram goud geëxporteerd, met een totale waarde van USD 690,7 miljoen. In de periode januari tot en met juni van dit jaar bedragen de goudexporten 5.938 kilogram, met een waarde USD 393 miljoen.

Het vermoeden bestaat dat er veel meer goud wordt geproduceerd en opgekocht dan de exportcijfers aangeven. 

error: Kopiëren mag niet!