De ontwikkeling van Suriname 

Op 3 juli 2024 was het 12e jaarcongres van stichting FinanceSuriname in Breda. Het onderwerp was “De ontwikkeling van Suriname” ; “Hoe?”.

Dennis Lapar, directeur van stichting FinanceSuriname, heette alle sprekers en deelnemers van harte welkom en gaf aan, dat elke aanmelding voor dit congres hem een goed gevoel heeft gegeven, daar hij weet hoe deprimerend het is om te praten over de situatie in Suriname en te moeten constateren, dat de ontwikkeling van Suriname al vanaf 1975 niet van de grond komt.

“Hoe kunnen de Surinamers Suriname ontwikkelen?” 

Dennis Lapar gaf aan, dat de sprekers samen met de deelnemers van het congres een poging zullen ondernemen om deze vraag, die vele mensen met een hart voor Suriname hebben, te beantwoorden. Vanaf 2008 promoot stichting FinanceSuriname de volgende zaken: “Business Proces Outsourcing naar Suriname ( het verrichten van werk in Suriname voor buitenlandse bedrijven), het starten van kleine ondernemingen, het bevorderen van toerisme in Suriname, landbouw &veeteelt en remigranten en overwinteraars ”. 

De heer Drs Jim Bousaid was op de meeste congressen van FinanceSuriname de keynote spreker ( het eerste congres was in september 2008 in hotel Novotel Rotterdam). De 12 jaarcongressen van FinanceSuriname waren in uitstekende congreszalen en altijd goed verzorgd. De heer professor Dr Tony Caram heeft op twee congressen als keynote spreker opgetreden. 

De heer professor Dr. Dewanand Mahadew en de heer Drs Stanley Ramkhlewan waren de andere sprekers, die een presentatie op het congres in Breda hebben verzorgd. De heer Tony Caram heeft een reflectie gegeven op de presentatie van de heer Jim Bousaid. De samenvattingen en presentaties van de sprekers kunt u desgewenst bij mij opvragen. Om u alvast een indruk te geven, zal ik heel kort een samenvatting van de presentaties geven.

De presentatie van de heer Drs. Jim Bousaid, vice voorzitter van de Raad van Commissarissen van Staatsolie Suriname, had de titel “Economische vooruitzichten van Suriname inclusief de productie van offshore olie en gas “ In zijn presentatie schetste hij de actuele economische ontwikkelingen en de vooruitzichten rekening houdende met de   effecten van de offshore olieproductie, die in 2028 van start gaat. De heer Bousaid memoreerde dat er een zekere mate van stabilisatie is gerealiseerd, maar dat er nog steeds grote uitdagingen spelen met name op de gebieden overheidsfinanciën, monetair beleid, verbetering investeringsklimaat, sociaal vangnet,institutionele capaciteitsontwikkeling en good governance.

De heer professor Dr. Tony Caram gaf een reflectie op de presentatie van de heer Jim Bousaid.  “ Het ontwikkelingsbeleid dient zich planmatig te richten op het opsporen en exploiteren van groeipolen, in de kern bestaande uit een concentratie van één of enkele stuwende ondernemingen, die aanzienlijke uitstralingseffecten heeft c.q. hebben op de economie in al zijn geledingen”, aldus de heer Tony Caram.

De presentatie van de heer Dr. Dewanand Mahadew, Strategist, Innovator, Management Consultant & International Speaker, had de titel Ontwikkelingsvisie voor een inclusieve Suriname” .  “Suriname is toe aan een herorganisatie. Echter gaat dit alleen lukken als het overgrote deel van de samenleving hieraan ook wil meewerken. Men moet beleid maken om local content te ontwikkelen zodat lokale ondernemers kunnen ondernemen en produceren. 

De herorganisatie kent twee cruciale aspecten:

  • Een faciliterende overheid i.p.v. de huidige centraal sturende overheid;

Praktijkgerichte vakopleidingen voor alle burgers zodat zij hun skills kunnen opwerken tot vakman en beter employabel worden. Dit is goed voor een ieder. Ondernemers krijgen geschoolde medewerkers, de kwaliteit van alles wordt beter, wij halen meer uit bijvoorbeeld toerisme en het allerbelangrijkste is dat de burgers niet meer afhankelijk zijn van politici en lantibanen “ aldus de heer Mahadew

De presentatie van de heer Drs. Stanley Ramkhelawan , Strategisch advies publieke sector, Schrijver, Spreker en Moderator, had de titel “ Economische ontwikkeling: de factor Human Capital”.  De heer Ramkhelawan pleit voor een lange termijn en tevens geïntegreerde aanpak middels een” triple helix aanpak” voor Suriname. Ondernemers – Onderwijs – Overheid zullen de koppen bij elkaar moeten steken om richting 2050 een human capital strategie uit te rollen.

De uitwerking van die lange termijn human capital strategie zal wat Ramkhelawan betreft bestaan uit vier programmalijnen, namelijk 1) Surinaams arbeidspotentieel, 2)  Diaspora arbeidspotentieel, 3) Onderwijsinnovatie en 4) Bevolkingspolitiek.

Na de lunch vond het gesprek met de deelnemers plaats. De aanwezigen met een schat aan ervaring en deskundigheid gaven hun mening over de moeizame ontwikkeling in Suriname. De knelpunten zijn algemeen bekend en staan vermeld in de presentatie van Dr Dewanand Mahadew, die heeft aangegeven, dat alleen de Surinamers in Suriname bepalen wie hun leiders zijn, hoe zij hun heden en toekomst willen inrichten en wat zij hiervoor willen doen. “Wij, Nederlanders van Surinaamse afkomst, kunnen ideeën aandragen, maar wij kunnen nimmer bepalen voor de Surinamers” aldus de heer Mahadew. De deelnemers onderschrijven dit.

De heer Dennis Lapar bedankte de sprekers en alle aanwezigen voor hun aanwezigheid en hun bijdrage aan dit congres. Hij gaf aan, dat dit congres het laatste congres van stichting FinanceSuriname is. Professor Chan Choenni , de schrijver van het uitstekende boek over de geschiedenis van de Afro Surinamers van 1863 -1963 , nam het woord en bedankte Dennis Lapar voor zijn inzet van de afgelopen 16 jaren en adviseerde hem de vrije tijd, die hij nu heeft, te besteden aan lichaamsbeweging.  Dennis Lapar bedankte de heer Choenni voor zijn advies en zijn steun en aanwezigheid van de congressen van stichting FinanceSuriname. Alle sprekers en deelnemers van de 12 jaarcongressen worden heel hartelijk bedankt. Wij met zijn allen hebben het uit liefde voor Suriname gedaan. God zegene Suriname en de Surinamers.

(Foto: Jim Bousaid, Tony Caram, Dennis Lapar, Stanley Ramkhelawan en Dewanand Mahadew – de foto is gemaakt door Mahender Autar)

Dennis Lapar

Directeur van Stichting FinanceSuriname

error: Kopiëren mag niet!