Kinderen met een beperking maken schilderijen voor aankoop nieuw pand

De kinderen van het therapeutisch dagcentrum Anniecrèche, maakten woensdag 3 juli onder begeleiding van Ruth Joeroeja 4 schilderijen, die bij opbod worden verkocht. Momenteel worden er dagelijks 34 kinderen op het dagcentrum ontvangen. De stichting heeft plannen om in de toekomst meer kinderen de kans te geven om het dagcentrum te bezoeken, aangezien de wachttijd op dit moment gemiddeld 2 tot 3 jaar is. 

Shauni Kaseran, de manager van het dagcentrum, vertelde dat de fundraising activiteiten al vanaf half mei zijn begonnen en dat de ouders en familieleden van de kinderen die het dagcentrum bezoeken of hebben bezocht, enorm hebben geholpen. Ook de spontane hulp van particulieren en bedrijven is zeer positief ontvangen. Momenteel proberen ze nog €5000,- te verzamelen en hiervoor wilden ze graag een activiteit organiseren waarbij de kinderen centraal staan.

Mevrouw Annette Reigman, de secretaris van de stichting, benadrukt dat er een grote vraag is naar goede zorg en begeleiding voor kinderen/jongeren die extra aandacht nodig hebben. Daarnaast is er een tekort aan doorstroommogelijkheden, vooral voor jongeren boven de 18 jaar die moeite hebben met het vinden van aangepast werk of woonvoorzieningen. Ondertussen worden de ouders van deze jongeren steeds ouder. De hoop is dat er meer verruiming en verbetering van de zorg zal komen, ook bij andere stichtingen, waarbij steun van de overheid essentieel is. Het is belangrijk om op te merken dat Suriname als land verschillende verdragen heeft ondertekend, waar op dit moment niet aan wordt voldaan. Daarom is samenwerking tussen de overheid en instellingen noodzakelijk om te voldoen aan de voorwaarden van deze conventies, zoals het Kinderrechtenverdrag uit 1993 en de conventie betreffende de rechten van personen met een beperking uit 2017.

Terug naar de schilderijen……. het was een plezier om te zien hoe enthousiast de kinderen aan het schilderen waren en hoe ze zich helemaal lieten gaan. Sommige kinderen gingen zelfs zo op in het schilderen dat ze niet alleen het doek, maar ook hun omgeving probeerden te schilderen. Dit enthousiasme spat van de doeken af en het resultaat mag er zeker zijn. 

Naast de doeken die door de kinderen zelf zijn geschilderd, heeft ook de kunstenaar Sri Irodokromo een doek geschonken. Dit doek zal ook worden geveild. 

Als u geïnteresseerd bent, kunt u de doeken bekijken op de Facebook-pagina van de Anniecrèche of persoonlijk langskomen. De doeken die door de kinderen zijn gemaakt hebben een formaat van 40 bij 60 centimeter het doek van Sri Irodikromo is 24 x 30 centimeter.

Bij interesse om te kopen of te doneren neemt u contact op met de Anniecreche op het telefoonnummer 492777  per app: 8526706 per email: [email protected]  De Anniecreche is te vinden aan de Cayottestraat 40 (zijstraat van de 2e Rijweg)

Anniecreche

error: Kopiëren mag niet!