Earnie Eenig herkozen als voorzitter Bodybuilding Bond

Earnie Eenig is bij acclamatie gekozen als voorzitter van de Surinaamse Bodybuilding & Weightlifting Bond (SBWB) .

Er is voor deelname aan de bestuursverkiezingen vanuit de leden geen tegenkandidatenlijst ingediend. Het is zijn tweede termijn als voorzitter van de SBWB.

Het nieuw SBWB bestuur bestaat verder uit; Milton Haynes ( Ondervoorzitter), Marciano Rodriques (Penningmeester), Fharjaz Abdoeljamil (Secretaris), Cyril Ling (2e Penningmeester), Roxana Baron (commissaris) en Mozes Rickets (commissaris).

Eenig zal zich met zijn bestuur richten op de komende Centraal Amerikaanse en Caribische kampioenschappen in oktober en de Nationale Bodybuilding en Fitnes kampioenschappen op 2 november.

Het wijzigen van de verouderde statuten en het 70 jarig bestaan van de Bodybuilding bond volgend jaar behoren ook tot prioriteitspunten van het nieuw gekozen bestuur.

error: Kopiëren mag niet!