Libi No Wan Sma a baka! Yungu sma e teri!

Als onderdeel van het gezamenlijke programma ‘Leaving No One Behind, Building Resilience, and Improving livelihoods of ITPs in Suriname’ (LNOB) / “Inclusion, Building Resilience and Improving Livelihoods of ITPs in Suriname”, is het initiatief om een serie workshop/dialogen te organiseren met jongeren en jonge moeders tussen de 14 en 24 jaar ontstaan. 

Dit gezamenlijk project is gericht op het ontwikkelen van een op maat afgestemd integraal beleid voor Inheemsen en Marrons, waarbij diverse Verenigde Naties (VN) organisaties zoals de UNDP, UNFPA, UNICEF, UN Women en FAO samen met VIDS, KAMPOS, Medische Zending en diverse ministeries zoals Regionale Ontwikkeling en Sport, Sociale Zaken en Volkshuisvesting en de afdeling Bureau Gender Aangelegenheden van het ministerie van Binnenlandse Zaken samenwerken. 

Als er wordt gekeken naar het vraagstuk van adolescente zwangerschappen en vroege moederschap blijkt uit de Multi Indicator Cluster Survey (MICS) gegevens van 2018, bevestigd en uitgewerkt door de MILENA studie in 2022, het aantal hoger te zijn in de plattelands- en binnenland gebieden; en dat het verband houdt met het opleidingsniveau en de welzijns status van de huishoudens waarin de meisjes leven. Secundaire analyse uitgevoerd door de MILENA-studie (2022) geeft daarnaast aan dat er ook een gebrek aan kennis is over gezinsplanning en het gebruik van voorbehoedsmiddelen. Adolescente zwangerschappen en vroege moederschap resulteren in verwoestende sociaal-economische verliezen voor de samenleving en de individuele moeder. Het verwachte geschatte kansen verlies van adolescente zwangerschap bedraagt ​​1,5 miljard SRD of 1,6 procent van het bruto binnenlands product (MILENA, 2022).

Ingegeven door de data en vanuit het mandaat van UNFPA: “beëindig de onvervulde behoefte aan familieplanning, beëindig te voorkomen moedersterfte en eindig gendergerelateerd geweld”, richten wij in dit gezamenlijk project LNOB op het vergroten van het bewustzijn over het verminderen van adolescenten zwangerschappen welke oververtegenwoordigd is bij de Inheemsen en Tribale volkeren. 

De afgelopen twee jaar is geïnvesteerd in de seksuele en reproductieve beleidsomgeving gericht op preventie van adolescente zwangerschappen onder Inheemse en Marron jongeren. Daarbij is geïnvesteerd in de samenwerking met de Medische Zending, het versterken van hun capaciteit; denk daarbij aan ‘train de trainer cursus’ over een uitgebreide seksuele educatie denken, hoe gegevens te verzamelen over het vraagstuk om betere beleidsacties te formuleren en te implementeren gericht op Inheemse en Marron jongeren. 

In samenwerking met de Medische Zending, lokale organisaties en traditionele vertegenwoordigers, is voorts besloten om een serie workshops te organiseren in Moengo, Matta en Brokopondo, Brownsweg. Daarbij is bewust besloten om de eigen jongeren van de UNFPA, de Youth Advisory Group (YAG) in te zetten om deze bijeenkomsten te leiden, uitgaande van het principe voorlichting door en voor jongeren. 

In de ‘Jonge Moeders workshop’ dialoogbijeenkomst op zaterdag 25 mei heeft de Medische Zending 13,  jongens en meisjes tussen de dertien en vierentwintig jaar geïnteresseerd om mee te doen. In de eerste workshop ‘Sabi Yu Srefi’ geleid door Chathera Adrai, gaven de deelnemers aan wie hun voorbeeldfiguren zijn. Deze varieerden van internationale voetballers tot lokale ondernemers die de mulo school hebben gebouwd. Voor de ene was het de arts van de Medische Zending, een ander de zuster en voor sommige de leerkracht. Er werd ook gesproken over persoonlijk leiderschap en hoe vooral de positieve aspecten van de eigen voorbeeldfiguren te integreren in je eigen persoonlijke leiderschapsstijl. Verder is gekeken naar hoe invulling te geven aan de eigen toekomstdromen. 

“Ik heb veel geleerd over mezelf en wat ik wil bereiken in mijn leven” Deelnemer

In de tweede workshop ‘Mi Skin’ geleid door Zdena Pelswijk, is samen met de jongeren nagegaan wat ze al wisten over seks, waaraan een partner moet voldoen en wanneer ze denken dat ze bereid zijn om een intieme relatie te starten. Via de schoolleerstof zoals natuur onderwijs en de voorlichtingsbijeenkomsten van de Medische Zending beschikten een aantal jongeren de technische informatie over seks. Anderen hadden goed nagedacht wie een goede partner zou kunnen zijn, criteria zoals vooruitstrevend zijn, de partner moet werken, gelijkgestemd en ondersteunend zijn, werden aangehaald door de jongeren. 

“Ik voel me nu meer zelfverzekerd om met mijn vrienden of toekomstige kinderen te praten over seks”   Deelnemer 

In de derde workshop ‘Dya Dya Uma’ geleid door zuster Sandra Bisoina van de Medische Zending is aandacht besteed aan persoonlijke verzorging en hygiëne, daar kan vooral gedacht worden aan het regelmatig douchen, haren kammen, wassen van de handen met stromend water om vooral ziekten, bacteriën en virussen te voorkomen. Tevens ook tanden poetsen, het regelmatig verwisselen van maandverband en het lopen met een extra maandverband als je op school bent. 

“Het is belangrijk om voor jezelf te zorgen en om gezond te blijven”  Deelnemer

Het doel van deze workshop serie is succesvol bereikt gezien wij de samenwerking met de lokale partners hebben verdiept. Ook zijn de jongeren in de diverse districten bewust gemaakt van hun potentie om zich verder te ontwikkelen en invulling te geven aan hun toekomst en persoonlijk leiderschap. Ze hebben kennis opgedaan over hun seksuele en reproductieve rechten en hoe ze hun mentale en fysieke gezondheid vorm moeten geven. 

UNFPA Suriname (United Nations Population Fund)

error: Kopiëren mag niet!