Stemmen op een politieke partij betekent iemand verrijken ten koste van jezelf (Deel 1)

Over ruim een jaar mogen kiezers opnieuw beslissen wie hun “volksvertegenwoordigers” worden. Op basis hiervan wordt er een regeringscoalitie samengesteld, waar de kiezer helaas geen invloed op hebben, omdat de zogenaamde volksvertegenwoordigers de eer hebben een president en vicepresident te kiezen. De president stelt vervolgens zijn regering aan. 

Het arme volk dat naar de stembus gaat, beseft niet dat ze daarmee de toekomst van politici veilig stellen en zichzelf in de armoede jagen. Dit proces heet DEMOCRATIE. 

Het volk is in de afgelopen decennia dusdanig misleid door haar eigen vertegenwoordigers en haar regeerders. dat vandaag de dag het vertrouwen in politici drastisch is afgenomen. Het volk wordt steeds het kind van de rekening, vooral wanneer we zien dat opeenvolgende regeerders altijd tegen het einde van hun zittingstermijn hun zaken zodanig regelen dat ze verzekerd zijn van een goede toekomst voor hun kinderen en kleinkinderen. Terwijl het arme volk moet leven van een karig loon en moet smeken om sociale voorzieningen en geconfronteerd wordt met allerlei prijsverhogingen, baden hun volksvertegenwoordigers in weelde. 

Als deze volksvertegenwoordigers hun termijn afsluiten mogen ze notabene opteren als beleidsadviseurs indien ze nog geen 60 jaar zijn.  Met hun parlementaire pensioen en een beleidsadviseursloon is hun toekomst verzekerd. De vraag is “welke deskundigheid bezitten ze om de regering van advies te voorzien?”.

Bovendien zal het korps der adviseurs ook drastisch gaan toenemen, terwijl de overheid het ambtenarenbestand moet ordenen. Het Internationaal Monetair Fonds eist afschaffing van subsidies, en het opschonen van het overheidsapparaat, echter is deze organisatie op de hoogte van een apparaat vol met beleidsadviseurs die gewoon door het volk gesubsidieerd worden.

Dit is onrecht en het volk roep ik op om dit proces niet lijdzaam tegemoet te zien. Als volk moeten we onze stem tegen dit onrecht uitspreken, desnoods door een proteststem op 25 mei 2025.  Proteststemmen houden in “thuis blijven,voor geen enkel partij stemmen”.

Als proteststemmers moeten we ervoor zorgen dat de opkomst zoveel mogelijk minder is, zodat geen enkele partij absolute macht krijgt en de kans op een nationaal kabinet ten gevolge daarvan realistisch wordt. 

Radjoe Bhikharie. 

Boerenactivist/voormalig journalist.

error: Kopiëren mag niet!