Verhoging entry fee Suriname: terechte zorg of ongegronde vrees?

Ricardo, een politicoloog, uit zijn verbazing over de geschokte reactie van Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) op de verdubbeling van de entry fee voor Suriname per 15 mei van €25 naar €50. Volgens de VSB zou deze verhoging negatieve gevolgen kunnen hebben voor het toerisme en daaraan gerelateerde sectoren, met potentieel banenverlies als gevolg.

Ricardo vindt het opmerkelijk dat de VSB deze bewering niet met cijfers onderbouwd. Hij benadrukt dat concreet cijfermateriaal zou bijdragen aan een genuanceerder beeld van de situatie. Hij wijst erop dat de entry fee een bron van inkomsten voor de staat is en dat dergelijke heffingen gangbaar zijn in veel landen, met uitzondering van specifieke overeenkomsten die ontheffingen bieden.

Tevens vraagt Ricardo zich af of de toename van toerisme wel zo belangrijk is als wordt beweerd, vooral wanneer ook de Surinaamse diaspora, die vanwege familiebanden sowieso het land bezoekt, hierin wordt meegerekend. Hij betwijfelt of de verhoging van de entry fee daadwerkelijk zal leiden tot banenverlies, aangezien de diaspora-gemeenschap onverminderd naar Suriname zal blijven reizen.

Ricardo daagt de VSB uit om cijfers te publiceren over de afgelopen vijf jaar betreffende het aantal bezoekers, hun herkomst en het doel van hun bezoek. Hij is van mening dat een feitelijke onderbouwing van het argument tegen de verhoging van de entry fee essentieel is voor een constructieve discussie. 

In plaats van ongefundeerde beweringen te doen, zou de VSB de impact van de verhoging op een data-gedreven manier moeten evalueren om hun punt kracht bij te zetten.

error: Kopiëren mag niet!