Hamas heeft een verklaring uitgegeven over de aankondiging van het ICC om arrestatiebevelen uit te vaardigen voor de Israëlische premier en de Israëlische minister van Defensie, samen met Palestijnse verzetsleiders in Gaza.

⭕️Wij veroordelen krachtig de pogingen van de aanklager van het Internationaal Strafhof om het slachtoffer gelijk te stellen aan de agressor door arrestatiebevelen uit te vaardigen tegen een aantal Palestijnse verzetsleiders, zonder wettelijke basis, en daarmee de verdragen en resoluties van de Verenigde Naties te schenden die de Palestijnen toestemming hebben gegeven mensen en alle volkeren onder bezetting het recht om zich te verzetten tegen bezetting in welke vorm dan ook, inclusief gewapend verzet, vooral in overeenstemming met het Handvest van de Verenigde Naties zoals bepaald in artikel (51).

⭕️De aankondiging door het Internationaal Strafhof om arrestatiebevelen aan te vragen voor slechts twee van de oorlogsmisdadigers van de zionistische entiteit kwam zeven maanden te laat, omdat de bezetting duizenden misdaden tegen Palestijnse burgers heeft gepleegd.

⭕️Wij eisen dat de aanklager arrestatiebevelen uitvaardigt voor alle oorlogsmisdadigers onder de leiders van de bezetting, officieren en soldaten die hebben deelgenomen aan misdaden tegen het Palestijnse volk. Wij eisen ook de intrekking van alle arrestatiebevelen die zijn uitgevaardigd tegen leiders van het Palestijnse verzet wegens het schenden van internationale verdragen en resoluties.

⭕️De aanklager had arrestatiebevelen moeten uitvaardigen tegen alle verantwoordelijke functionarissen van de leiding van de bezetting die de bevelen gaven, en tegen de soldaten die deelnamen aan het plegen van de misdaden, in overeenstemming met de artikelen 25, 27 en 28 van het Statuut van Rome, waarin de individuele strafrechtelijke verantwoordelijkheid werd bevestigd van elke functionaris, leider of elke persoon die het plegen van misdaden heeft bevolen, aangezet, gepleegd, bijgestaan of geholpen, of heeft nagelaten actie te ondernemen om het plegen ervan te voorkomen.

error: Kopiëren mag niet!