Hoe is de macht verdeeld in Iran?

▪️Opperste Leider: De machtigste positie wordt ingenomen door de Opperste Leider, momenteel Ayatollah Ali Khamenei. De opperste leider is de hoogste seculiere en religieuze autoriteit in het land en heeft de macht over de Iraanse regering, het leger en de rechterlijke macht.

▪️President: De president, momenteel Ebrahim Raisi, is de op een na hoogste functionaris. De president voert de decreten uit en legt verantwoording af aan de Opperste Leider. In tegenstelling tot de uitvoerende macht in andere landen heeft de president van Iran geen volledige controle over de regering.

▪️Vice-president: Momenteel is Mohammad Mokhber de eerste vice-president. Volgens artikel 131 neemt de eerste vice-president de functie van waarnemend president over als de president arbeidsongeschikt is, maar alleen als de opperste leider dit toestaat. Volgens hetzelfde artikel moet de eerste vice-president (of iemand anders die waarnemend president is) ervoor zorgen dat er binnen vijftig dagen een nieuwe president wordt gekozen.

▪️Guardian Council: dit uit twaalf leden bestaande orgaan, dat voor de helft wordt benoemd door de hoogste leider en voor de helft door de rechterlijke macht, onderzoekt kandidaten voor een ambt en kan een veto uitspreken over wetgeving.

▪️Assemblee van Deskundigen: Deze vergadering bestaat uit 88 leden van geestelijken, gekozen door het publiek. Deze vergadering heeft de macht om de hoogste leider te benoemen en te ontslaan.

▪️Parlement (Majlis): Het gekozen wetgevende orgaan kan wetten opstellen, maar zijn besluiten kunnen terzijde worden geschoven door de Raad van Hoeders.

error: Kopiëren mag niet!