President Santokhi: “Wij gaan door met het hervormen van het ambtelijk apparaat”

“Welke regering heeft ooit gedurfd om het ambtelijk apparaat te hervormen? Jarenlang zijn steeds mensen in dienst genomen, die weinig tot geen inbreng hebben in de ontwikkeling van het land. Wij gaan ze op een nette manier afvloeien. Deze regering heeft gedurfd om de hervormingen te plegen.” Woorden van president Chan Santokhi over het programma van de regering om het ambtenarenbestand te hervormen.

Het “Public Sector Reform” (PSR) programma is in de afgelopen periode met technische bijstand van het Internationaal Monetair Fonds uitgevoerd. Duizenden ambtenaren waren verplicht zich te registreren of lopen het risico op om afgevoerd te worden van het bestand. Daarmee worden de lonen stopgezet. Dat punt is inmiddels bereikt en riskeren niet geregistreerde ambtenaren stopzetting van hun lonen. 

Bij ABC ging president Santokhi in op het besluit van de regering. Hij gaf aan dat het saneren van het ambtenarenbestand noodzakelijk is. “We kunnen niet miljarden blijven betalen aan ambtenaren, terwijl het geld beter besteed kan worden. Het ambtenarenbestand is fors gegroeid en het drukt zwaar op ons budget. Er zijn soms geen werkplekken voor die ambtenaren. We hebben maatregelen getroffen, een personeelsstop en het PSR. 

Mensen op nette manier afvoeren 

Santokhi gaf aan dat mensen op een nette manier worden bedankt. Hij meent dat door de ministers plannen uitgezet zijn om ambtenaren elders op een structurele wijze in te zetten. “Met goede afstemming, met goede training in de private sector. Er zijn al ideeën uitgewisseld met bedrijven, maar wij zullen het structureel doen”, stelde Santokhi.

Volgens de president is binnen het ambtelijk apparaat een cultuur ontstaan van dienstbaarheid aan de politiek in plaats van het land. Dit is volgens hem ook gekweekt door opeenvolgende regeringen. “Maar, wij hebben besloten dat we niet zo verder kunnen. Met het afvoeren van mensen naar de private sector wordt enerzijds de druk op het overheidsbudget minder en anderzijds krijgen de mensen meer zekerheid. We gaan niet meewerken dat mensen in een onzekere situatie komen, dat mensen broodvrees krijgen, baan vrees krijgen, dat is niet wat wij als regering willen”, aldus president Santokhi. 

error: Kopiëren mag niet!