Directie EBS zoekt confrontatie op met onterecht ontslag

Bij de EBS is er een spontane actie uitgebroken uitgeroepen door de bond van het personeel. Deze collectieve actie is het gevolg van een ontslag op staande voet dat is toegepast op de voorzitter van de bond. Nu is het zo dat we niet elke dag te maken krijgen met een ontslag van een bondsvoorzitter. Het gaat niet om een normaal ontslag, maar een ontslag op staande voet, nota bene over zaken die al enige tijd in de ether zijn. De bondsvoorzitter wordt ervan beschuldigd dat hij documenten van het bedrijf heeft gefotografeerd en deze heeft doen toekomen aan zijn tweelingbroer die ook in de vakbeweging is betrokken. Het gaat om de volgende informatie: dat de CEO van EBS een splinternieuwe Toyota Prado (PO 00-81) ter waarde van US$ 100.000 cadeau heeft gekregen van het bedrijf. Dat is een auto van omgerekend 3.2 miljoen SRD. Als het waar zou zijn, dan is het een groot schandaal en moet iedereen worden ontslagen die deze koop heeft goedgekeurd, doorgedrukt en voorgesteld. 

Maar. het gaat niet alleen om de koop van de auto; de CEO zou zijn auto ook zijn ‘gepimpt’ met grill en lampen voor US$ 6.000 oftewel ca SRD 200.000. De bondsvoorzitter heeft alvast bij de media ontkend dat hij de foto’s heeft gemaakt. Hij geeft aan dat zijn broer zijn bronnen heeft waardoor hij aan die informatie zou kunnen komen,. Hij zegt ook dat de EBS in het bedrijf camera’s heeft en dat nagaan kan worden wie de foto’s gemaakt heeft.

Het bedrijf op zich zegt niet dat het gaat om onjuiste informatie, maar alleen dat er informatie naar buiten is gebracht. Ook zegt het bedrijf niet waarom die informatie niet naar buiten moet worden gebracht en waarom uitgerekend de vakbondsvoorzitter deze informatie niet naar buiten moet brengen. Het is een feit van algemene bekendheid dat de EBS een bedrijf is dat draait op subsidies. Het is ook door verschillende van elkaar onafhankelijke deskundigen al op verschillende momenten vastgesteld dat het bedrijf zijn producten duur aanbiedt door foute deals, verspilling en corruptie. 

Het is ook in de media en bij het publiek bekend dat recent een commissie onder een voormalige vp en buitenlandse experts de opdracht hebben gehad om een grondige kostprijscalculatie te maken en dat daarbij is gebleken dat de RvC en de top van het bedrijf hebben geweigerd, om informatie aan de commissie te geven. Deze commissie, ingesteld door de president van het land, zou deze weigerachtige houding ook aan her staatshoofd hebben bekendgemaakt. Desondanks is er niet veel veranderd in de weigerachtigheid en is de EBS nooit doorgelicht. Dit, ondanks herhaaldelijk aandringen van de vakbeweging dat tarieven moeten worden aangepast nadat een doorlichting heeft plaatsgevonden en verspilling en corruptie worden geëlimineerd, voordat aanpassingen worden doorgevoerd. Dit alles zal ook effect hebben op de lonen van de EBS. 

Het is inmiddels uit de vele rapporten duidelijk dat het niet de lonen van de EBS zijn die de kostprijs van stroom omhoog duwen, maar de verspilling en de corruptie. Het is bekend dat de EBS niet kan zonder subsidie van de overheid. Bovendien is de EBS een staatsbedrijf en zijn de aandelen bezit van het volk. De financiele huishouding van het bedrijf zou daarom nooit geheim moeten zijn. Het volk, de aandeelhouder, moet te allen tijde weten waaraan haar middelen worden besteed. 

De EBS is een enclave en alles is geheim en dat is een criminele daad om de uitgaven geheim te houden. Ook de uitgaven zoals de aankoop van dure auto’s, die ons doen denken aan Nigeria en andere landen in Afrika, moeten openbaar zijn. Voor deze auto-aankoop had een openbare aanbesteding zijn gehouden. Dat een auto voor de CEO is gekocht is geen geheime informatie, hij komt nergens in de buurt van een autoriteit belast met de staatsveiligheid. De prijs van de auto die voor hem is gekocht kan en mag ook nooit geheim zijn. Het is informatie die bij het volk bekend moet zijn.

De bondsvoorzitter heeft, als hij de informatie naar buiten heeft gebracht, de samenleving in de eerste plaats een gunst bewezen waarvoor hij moet worden gecomplimenteerd en beschermd. Hij heeft geen geheime bedrijfsinformatie naar buiten gebracht. Ten tweede heeft hij zijn leden een gunst gedaan als hij deze informatie naar buiten heeft gebracht. Door deze corruptieve aankopen die potentaten alleen uitvoeren in bedrijven, komt de bestaanszekerheid van de leden onder druk te staan, want straks moet worden bezuinigd en moeten banen op de tocht. Door deze corruptieve uitgaven komt de cao onder druk want straks is er geen geld om te praten over betere voorzieningen. 

De bondsvoorzitter is, als hij de informatie naar buiten heeft gebracht en dat mag en moet hij wel, een klokkenluider en moet hij beschermd worden onder de Anti-Corruptiewet. Bovendien geniet een bondsvoorzitter een hoge mate van vrijheid van meningsuiting en kan hij daarvoor nooit worden gestraft. Het is zijn essentiële taak en verantwoordelijkheid om dit soort corruptieve verspillingen aan de grote klok te hangen. Bovendien gelden er internationaal, maar ook regionaal, strenge regels ter bescherming van vakbondsvoorzitter en bestuursleden. 

Het ontslag van de vakbondsvoorzitter is ter intimidatie van de vakbond en de overige bestuursleden. Het is een ontslag die als grondslag heeft de discriminatie van een vakbondsvoorzitter en de vakbond op zich. Bovendien zou, als de aantijging waar is, de voorzitter een klokkenluider zijn en moet de staat hem beschermen en dankbaar zijn. Degenen die ontslagen en gestraft moeten worden zijn degenen die deze aankoop hebben goedgekeurd en degene die zich deze luxe willen aanmeten. 

De EBS zou het best doen om bij zinnen te komen, met de bond in dialoog te gaan en het ontslag terug te draaien.

error: Kopiëren mag niet!