Staking EBS werknemers onrechtmatig verklaard door Kort Gedingrechter

Door NV EBS werd vandaag, dinsdag 14 mei, een spoed Kort Geding ingediend vanwege de staking van het personeel. Deze staking werd aangekondigd nadat de voorzitter van de vakbond bij de EBS (OWOS, Ogem Werknemers Organisatie Suriname) werd ontslagen vanwege dringende redenen.

Marciano Hellings die de OWOS vanaf oktober 2023 heeft geleid, meende vorige week vérgaande beledigende opmerkingen over de EBS-directie op Facebook te plaatsen. Hierbij werd een foto van de voertuigen van directeur Leo Brunswijk en van technisch directeur Marcel Eyndhoven pontificaal in beeld gebracht. De post werd eerst geplaatst door de tweelingbroer van Marciano Hellings, in deze de reeds ontslagen inspecteur van politie, Raoul Hellings.

Marciano meende hierop te moeten reageren in beledigende en denigrerende woorden naar de directie, waarbij termen als ‘gespuis’ werden gebruikt.

Na het staande voet ontslag gisteren, maandag 13 mei, werd gelijk een algemene ledenvergadering bijeengeroepen waarin werd besloten een landelijke staking aan te kondigen. De EBS-directie pikte dit niet en diende via haar advocaat Chandra Algoe een spoed Kort Geding in.

Het Kort Geding werd gelijk vandaag, dinsdag, behandeld door Kantonrechter Susan Chu. In een uitgebreid vonnis stelt zij, dat uit het schrijven van OWOS blijkt dat de vakbond opkomt tegen het aan Hellings verleende ontslag. Vanuit dat licht bekeken oordeelde de Kantonrechter dat de staking onrechtmatig is aangezien er geen collectief  belangengeschil ten grondslag ligt aan deze staking. 

Het gaat in deze om een arbeidsrechtelijk geschil van een werknemer die toevallig ook voorzitter van de vakbond is. Hiermede is ook duidelijk dat misbruik is gemaakt van het stakingsrecht.

De OWOS is veroordeeld om binnen een half uur na betekening van het vonnis haar leden op te roepen hun werkzaamheden normaal, volgens werkrooster te verrichten met achterwege lating van het voeren van acties, alles op straffe van een dwangsom.

Het is onduidelijk wat de bond nu gaat doen. In ieder geval is naar verluidt voor woensdagochtend een algemene ledenvergadering uitgeschreven. Weer in actie gaan lijkt, met het nu uitgesproken vonnis in Kort Geding, weinig zinvol.

error: Kopiëren mag niet!