Dalende trend wisselkoersnoteringen zal vooralsnog aanhouden

De Centrale Bank van Suriname verwacht dat de dalende trend van de wisselkoers de komende maanden vooralsnog zal aanhouden. De contante en girale wisselkoersnoteringen op de valutamarkt vertonen sinds september vorig jaar een neerwaartse trend. In een uitgegeven communiqué noemt de Moederbank drie beïnvloedende factoren voor de huidige wisselkoersdalingen. 

Ten eerste worden macro-economische factoren genoemd, met name het monetair verkrappingsbeleid van de Centrale Bank en de fiscale discipline van de overheid. Door de monetaire verkrapping is de rente bij de banken gestegen en is de groei van de kredietverlening afgenomen. De fiscale maatregelen, zoals de verhoging van de stroomtarieven, de inning van btw en subsidie-afbouw op nutsvoorzieningen, hebben geresulteerd in vraagbeheersende effecten in de economie. Bovendien heeft de hoge inflatie de afgelopen jaren de koopkracht van de bevolking sterk doen verminderen.

Als tweede reden noemt de Centrale Bank de sectorspecifieke factoren. De sectorspecifieke factoren die hebben bijgedragen aan de wisselkoersdalingen betreffen onder meer de afgenomen vraag naar vreemde valuta van met name de multinationale oliemaatschappijen als gevolg van de reeds ingelopen achterstallige betalingen aan hun moedermaatschappijen. Hierdoor is tussen USD 10-15 miljoen vrijgekomen voor de overige vragers van vreemde valuta. Andere sectorspecifieke factoren behelzen onder meer de ruime vreemde valutapositie van banken die zij afstoten teneinde de koersverliezen als gevolg van de dalende wisselkoersen te mitigeren.  

Neerwaartse trend 

Als derde beïnvloedende factor voor de neerwaartse trend van wisselkoers worden marktsentimenten genoemd. De marktsentimenten kunnen worden beïnvloed door uitspraken en visies van vooraanstaande personen in de samenleving over valutamarkt-gerelateerde zaken en wakkeren handelingen aan die gebaseerd zijn op verwachtingen. Indien de verwachtingen worden waargemaakt kunnen de gevolgen aanhouden, maar bij het uitblijven van de verwachtingen kunnen de gevolgen kortstondig zijn. De sentimenten van partijen op de valutamarkt zijn nu ingesteld op wisselkoersdalingen. Hierdoor nemen de vragers een afwachtende houding aan bij het kopen van vreemde valuta, waardoor een zichzelf vervullende voorspelling van koersdaling ontstaat.

De neerwaartse trend van de wisselkoersnoteringen heeft zich in de eerste maanden van dit jaar voortgezet. Deze trend zal in de komende maanden aanhouden mede vanwege het voortzetten van het stringent monetair beleid, het prudent overheidsbeleid, de giralisering van de contante vreemde valuta middelen van de banken in het buitenland en de ruime valutapositie van de banken.

SS

error: Kopiëren mag niet!