SRD 500 miljoen per direct nodig om ligdagtarieven ziekenhuizen kostendekkend te maken

De ligdagtarieven van ziekenhuizen en de tarieven van andere medische diensten zullen op kostendekkend niveau gebracht moeten worden. Dit is een van de korte termijn maatregelen die de ziekenhuizen in staat zullen stellen om financieel zichzelf te bedruipen en ze niet steeds op de stoep van het ministerie van Volkgezondheid staan voor ondersteuning. Volgens calculaties en voorstellen van de Ziekenhuisraad en het SZF voor het kostendekkend aanpassen van de tarieven, zal het ministerie van Volksgezondheid per direct een bedrag van SRD 500 miljoen nodig hebben om de meerkosten van de tariefsaanpassingen te kunnen financieren. 

Het kostendekkend maken van de ziekenhuistarieven zal op korte termijn zichtbare en merkbare verbetering brengen in de situatie van de ziekenhuiszorg. 

Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid zei dinsdag in het parlement dat de noodzaak voor aanpassing van de ziekenhuistarieven een keiharde realiteit is. De laatste aanpassing van de ligdagtarieven van ziekenhuizen dateert van drie jaar geleden door de huidige regering. Nu er weer sprake is van betrekkelijke rust in de financieel-economische situatie van het land met een zekere stabilisatie van de wisselkoers is het volgens de minister de hoogste tijd om de ziekenhuistarieven weer aan te passen. 

Oorzaken financieringstekort

Het niet aanpassen van de ligdagtarieven sinds 2014 is de belangrijkste oorzaak van het financieringsprblemen van de ziekenhuizen. Immers de ziekenhuizen moeten voor een gezonde bedrijfsvoering het voornamelijk hebben van inkomsten uit de ligdagtarieven en andere diensten. Die tarieven moeten dus tenminste op kostendekkend niveau gebracht moeten worden.

Volgens de minister is financieringstekort het voornaamste probleem in de gezondheidszorg in algemeenheid. Er is sprake van vele schulden die in de voorbije jaren zijn opgebouwd, die ingelopen moeten worden om continuïteit van de zorg te kunnen garanderen. De overheid financiert volgens hem zowel achteruit als vooruit. De bewindsman noemt onder meer het voorbeeld van een schuld van USD 850.000 voor leveringen van nierdialyse vloeistof die hij kort na zijn aantreden als minister moest betalen, omdat anders het dialyseren van nierpatiënten stopgezet zou worden.

NDP-fractieleider Rabin Parmessar stoorde zich ernstig aan de benadering door de minister van de problematiek in de gezondheidszorg. De minister sneerde tijdens zijn uiteenzetting enkele malen richting Parmessar, aangevend dat de huidige financieringsproblemen in de ziekenhuiszorg veroorzaakt zijn doordat de vorige regering nagelaten heeft de tarieven aan te passen aan de kosten en schulden niet te betalen.

De uitspraken van de minister werden door de NDP-fractie niet in dank afgenomen. Er ontstond grote rumoerigheid wat voor Dew Sharman, die de vergadering op dat moment leidde, besluiten de vergadering abrupt te verdagen.

SS

error: Kopiëren mag niet!