NPS-discussieavond: De ontwikkeling van Coronie; hoe verder? 

Suriname’s kokos district Coronie had ooit de grootste veestapel in Suriname en een bloeiende agrarische sector. Tegenwoordig zijn de cocos, fruit en de bijenteelt weer langzaam aan het groeien. Enkele ondernemers zijn eveneens gestart met het planten van rijst op kleine schaal. Coronie heeft nog steeds alles in zich om wederom het veeteelt en landbouw district bij uitstek te worden.

Met de kolonisatie van het district werd rond 1800 begonnen. Het verbouwen van katoen was toentertijd het belangrijkste product. Veel van de oorspronkelijke planters waren Schotten.  Suriname was toen onder Brits bewind wat te merken is aan de talrijke Engelse plaatsnamen in het district. 

Het boek ‘Slaves and Highlanders; Silenced Histories of Scotland and the Caribbean; vermeldt de volgende plantagenamen die hun oorsprong vinden in Schotland: Clyde, Novar, Bella-drum, Bantaskine, Cardross Park, Johanna Maria, Bellevue, Moy, John, Hamilton en Inverness.  Slechts drie plantages waren volgens het boek vernoemd naar plaatsen in Engeland: Oxford, Leasowes en Totness. 

Coronie heeft met ongeveer 3.500 inwoners de kleinste gemeenschap van alle districten. Het merendeel van de inwoners bestaat uit Creolen en Javanen. Het grondgebied van het district is voor een groot deel ingepolderd, beschikt over voldoende zoetwater en uitstekend landbouwgrond door de talrijke schelpritsen en heeft de potentie, vanwege haar agrarisch potentieel weer snel uit te groeien tot een belangrijke ontwikkelingshotspot. 

Daarom worden alle bewoners (jong en oud) door de Nationale Partij Suriname (NPS) uitgenodigd om op vrijdag, 3 mei om 19: 00 uur een openbare informatie- en discussieavond bij te wonen met als thema:

DE ONTWIKKELING VAN CORONIE; HOE VERDER?

Plaats: Friendship, Coronie

Multi Functionele Zaal (MFZ)

Gusje Oststraat

De inleider is dr. Henry Mac Donald (zie foto) en de panelleden zijn de deskundigen Gracita Tolud en Mohamed Khodabaks.

De discussieavond oftewel Town Hall Meeting is hoofdzakelijk bedoeld om inputs te vergaren voor het ontwikkelingsprogramma van het district, welk in het verkiezingsmanifest van de partij zal worden opgenomen. 

De NPS streeft naar welvaart en welzijn over het gehele  land, waar elke burger recht heeft op maximale ontplooiings- en ontwikkelingskansen. Inclusiviteit, duurzaam beheer en saamhorigheid staan centraal in haar dynamische benadering, terwijl de partij vrijheid, gelijkheid en  ontwikkeling in Suriname gepassioneerd zal blijven stimuleren. Coronie zal met de NPS haar bekende reputatie als veeteelt, visserij, land- en tuinbouw district terug moeten krijgen, terwijl toerisme, innovatie en ondernemerschap verder ontwikkeld zullen worden.

Totness,

NPS Media Team

error: Kopiëren mag niet!