Ravaksur schort ondertekening TO-akkoord op totdat kwestie ebs-tarieven is opgelost

De Raad van Vakcentrales in Suriname, Ravaksur, heeft de ondertekening van het nieuw Tripartiet Overleg-akkoord, opgeschort totdat er een oplossing is gevonden in de kwestie aanpassing van de stroomtarieven. Ze wil ook eerst zien dat het flankerend beleid zoals door de regering is aangekondigd daadwerkelijk uitkomst biedt aan de werkende klasse. 

In een schrijven aan president Santokhi gedateerd 26 maart, noemt Ravaksur als reden voor het uitstellen van de ondertekening van het nieuw Tripartiet Overleg-akkoord “de sfeer die onder de werkers is ontstaan na de bekendmaking van de verhoging van de elektriciteitstarieven”. Het EBS-tarievenvraagstuk wordt door de leden van Ravaksur als een ernstig pijnpunt ervaren. Het dient eerst naar tevredenheid van de belanghebbenden te worden opgelost, “voordat wij ons wensen te concentreren op andere sociaal-economische en maatschappelijke vraagstukken”, aldus Ravaksur in zijn schrijven aan president Santokhi.

Nieuwe vorm TO

De sociale partners, te weten de overheid, het bedrijfsleven en de vakbeweging, hebben na evaluatie van het Tripartiet Overleg-akkoord uit 2021 begin dit jaar besloten de samenwerking in een nieuwe vorm voort te zetten. Met name de private sector oftewel het bedrijfsleven had vorig jaar aangegeven het niet zinvol te vinden om het mandaat van het Tripartiet Orgaan (TO) in zijn oude vorm voort te zetten. De balans opmaken en evaluatie van de uitvoering van het Tripartiet Overleg-akkoord zeggen de vertegenwoordigers van het bedrijfsleven tot de conclusie te zijn gekomen, dat ondernemen in Suriname juist is verslechterd en dat de arbeidsmarkt door overheids concurrentie verder onder druk is komen te staan.

Het nieuwe Tripartiet Orgaan krijgt nu een technische commissie. Er is een high-level prioriteiten agenda opgesteld die binnen een jaar gerealiseerd moet worden. Het nieuwe TO-akkoord zal gelden tot en met eind dit jaar. De ondertekening zou een dezer dagen plaatsvinden.

Pal achter ETC-adviesrapport

In het schrijven aan president Santokhi stelt Ravaksur met betrekking tot de stroomtarieven dat zij toen en nu pal staat achter het rapport van de EBS Tarieven Commissie (ETC). Deze Commissie, die door de regering is ingesteld op initiatief van de vakbeweging, had de opdracht adviezen en voorstellen te doen over de totstandkoming van “eerlijke stroomtarieven”. Ravaksur wijst erop dat er geen draagvlak is voor de maatregelen op het vlak van het substantieel verhogen van de stroomtarieven voor huishoudens en bedrijven. Dat de stroomtarieven op een bepaald moment marktconform moeten zijn staat als een paal boven water, maar is niet haalbaar binnen een tijdsbestek van 9 maanden. 

De eerste verhoogde stroomtarieven zijn per 6 maart ingegaan. Als reden hiervoor noemt Ravaksur de huidige sociaal-economische crisis en het koopkrachtverlies dat de werkenden en anderen in de afgelopen vier hebben meegemaakt.

Het schrijven van Ravaksur is ondertekend door de voorzitters van de vakcentrales De Moederbond, C-47, PWO, CLO, FOLS, OSAV en de FAL.

SS

error: Kopiëren mag niet!