Rapport Grondinspectie geeft aangevraagd perceel land Stalweide aan als zwampachtig

Uit een rapport van de afdeling Grondinspectie van het ministerie van GBB (Grondbeleid en Bosbeheer) gedateerd 8 mei 2023 blijkt, dat het door Stichting Radjie Rijst Industrie aangevraagde perceel land van circa 200 hectare van de Stalweide Blok 3 zwampachtig is. Verder staat in het rapport vermeld dat de dam niet toegankelijk is. Er staat nergens aangegeven dat het aangevraagde perceel land deel uitmaakt van de Stalweide en dat runderen daarop zijn gestald. Over de veldsituatie van het aangevraagde perceel land staat dat “volgens recente Google Earth afbeeldingen het perceel zwampachtig” is. 

Het Assembleelid  Mohamedsafiek Gowrie (VHP/Nickerie) toont de redactie van Dagblad Suriname een kopie van het rapport van de afdeling Grondinspectie van GBB. Het Assembleelid zegt zich niet te kunnen voorstellen dat Grondinspectie het aangevraagde perceel land dat bij de Stalweide Blok 3 hoort als zwampachtig opgeeft, terwijl er honderden runderen daar lopen te grazen. 

Snelheid behandeling aanvraag

Gowrie plaatst ook grote vraagtekens bij de snelheid waarop de grondaanvraag door Stichting Radjie Rijst Industries is afgehandeld. De grondaanvraag is gedateerd 12 april 2023. Drie dagen daarna werd de aanvraag al in behandeling genomen. Drie weken later, op 8 mei 2023, heeft de Grondinspectie rapport en advies uitgebracht. Op 11 mei daaropvolgend werd een bereidverklaring  verstrekt. Op 20 juni heeft de landmeter het aangevraagde perceel land uitgemeten en op 6 juli is de toewijzingsbeschikking door GBB-minister Dinotha Vorswijk getekend. Op dezelfde dag heeft de Stichting Radjie Rijst Industrie het perceel land bij het GLIS (Grondregistratie en Land Informatie Systeem) geregistreerd.

LVV

Gowrie toont ook een kopie van een beschikking van de toenmalige minister van Natuurlijke Hulpbronnen, Frank Demon, gedateerd maart 2005 waarin staat aangeven, dat het perceel land dat nu bekend staat als Stalweide Blok 3, ter beschikking is gesteld aan het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV).

Ondertussen is bekend geworden dat de Veehouders Vereniging Nickerie een Kort Geding heeft aangespannen tegen Stichting Radjie Enterprise. Aan de rechter vraagt de veeboerenorganisatie om de Stichting Radjie Rijst Industrie te verbieden verdere beheersactiviteiten op het perceel land te verrichten. In verband met de behandeling van deze zaak heeft Kort Gedingrechter Eric Rudge afgelopen maandag zich persoonlijk georiënteerd bij de Stalweide in Nickerie. Hij zou deze week vonnis wijzen in deze zaak van de Veehouders Vereniging Nickerie. 

SS

error: Kopiëren mag niet!