Het gebruik van Gramoxone voor zelfdoding een ernstig probleem in Suriname

Het gebruik van Gramoxone (paraquat) voor zelfdoding is een ernstig probleem in Suriname, dat zowel volwassenen als jongeren treft. Het is alarmerend dat zelfs kinderen tussen 10 en 18 jaar dit middel hebben gebruikt om een einde aan hun leven te maken.

Gramoxone is een merknaam voor het chemische herbicide paraquat, dat wordt gebruikt om onkruid te doden. Het is zeer giftig voor mens en dier bij inname, inademing of contact met de huid. Zelfs kleine hoeveelheden kunnen ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken, waaronder orgaanfalen en de dood. In veel landen, zoals Frans-Guyana en Brazilië, is het gebruik van Gramoxone verboden.

In Suriname is de verkoop van Gramoxone aan personen onder de 18 jaar verboden. Hoewel dit middel voornamelijk in landbouwwinkels wordt verkocht, is het ook verkrijgbaar in sommige winkels. Het wordt voornamelijk gekocht door landbouwers, maar er zijn ook gevallen bekend van mensen die het kopen met als doel zichzelf te doden. 

Om dit probleem aan te pakken, zijn verschillende maatregelen noodzakelijk.

Allereerst is er behoefte aan strengere regelgeving en controle op de verkoop en distributie van paraquat. Dit kan de toegang tot dit gevaarlijke middel beperken, vooral onder kwetsbare groepen zoals jongeren. Tegelijkertijd is het belangrijk om voorlichtingscampagnes op te zetten om mensen bewust te maken van de ernstige gevolgen van paraquatvergiftiging en om alternatieven voor zelfdoding te benadrukken.

Volgens artsen kan zelfs een kleine hoeveelheid Gramoxone dodelijk zijn. Sommigen nemen het in als een grap of bij problemen, maar realiseren zich achteraf dat ze eigenlijk niet willen sterven. Voor velen is het helaas te laat wanneer ze het middel al hebben ingenomen. Het is noodzakelijk dat er meer aandacht is voor psychologische ondersteuning. Het bieden van adequate psychologische zorg kan mensen helpen omgaan met mentale gezondheidsproblemen en zelfmoordgedachten.

Verder is het van belang om voorlichting te geven over veilige opslag van pesticiden om onbedoelde vergiftigingen te voorkomen, vooral bij kinderen. Het is vaak voorgekomen dat jonge kinderen dit middel per ongeluk hebben ingenomen, omdat ze het bijvoorbeeld aanzagen voor frisdrank in een softflesje. Daarom is het belangrijk dat dit middel, hoewel niet verboden, veilig wordt opgeslagen.

Ten slotte is investering in onderzoek naar alternatieve methoden voor landbouw- en onkruidbestrijding essentieel om het gebruik van paraquat op de lange termijn te verminderen. Door deze maatregelen te combineren, kunnen overheden, gezondheidsorganisaties en gemeenschappen samenwerken om het gebruik van paraquat voor zelfdoding te verminderen en het welzijn van de bevolking te verbeteren.
SK

error: Kopiëren mag niet!