Dr. Ritesh Dhanpat: ”Laat je bloeddruk meten bij de huisarts en leef een gezonde leefstijl”

De redactie van Dagblad Suriname sprak uitgebreid met dr. Ritesh Dhanpat, waarnemend onderdirecteur bij het ministerie van Volksgezondheid en sinds 1 april 2022 voorzitter van het het Nationaal Coördinatie Team van het HEARTS Initiative, een initiatief vanuit de Wereldgezondheidsorganisatie, WHO, om het aantal hart- en vaatziekten te reduceren. Hij is sinds 2014 werkzaam als huisarts in Suriname en sinds 17 juli 2020 betrokken bij het ministerie van Volksgezondheid. Over dit initiatief zegt dr. Dhanpat: “HEARTS initiatief is een wereldwijd initiatief van de WHO en in onze regio wordt deze getrokken door de PAHO, Pan American Health Organization. Het is een “middel” om non-communicable diseases (NCD’s) en hart- en vaatziekten te kunnen aanpakken. Suriname is als 23e land toegetreden in de regio.”

“Na ongeveer een jaar voorbereiding, hebben we in december 2022 120 huisartsen in Suriname getraind om conform het HEARTS initiatief te werken, maar een beperkt aantal klinieken heeft zich volledig ingezet conform protocol. In januari/februari 2024 hebben we herziene protocollen gehad, en zijn weer huisartsen getraind en nu ook poli-personeel om conform protocol de diensten te verlenen. Bij deze serie van trainingen worden de resultaten van een jaar HEARTS Suriname ook meegenomen om het veld verder te overtuigen voor het initiatief, dat al wereldwijd successen boekt.”

Groot gezondheidsprobleem

Het is volgens Dhanpat wereldwijd bekend dat de zogenoemde  non-communicable diseases en hart- en vaatziekten een groot gezondheidsprobleem zijn. “De rijkere landen hebben enig succes geboekt om deze te beteugelen, maar de armere landen zijn juist slechter gaan presteren.” Om onze implementatie rechtvaardig te kunnen evalueren zijn samen met de universiteit de ziekenhuiscijfers van 2013-2022 geanalyseerd en is een projectie gemaakt voor de komende 10 jaren. De bedoeling is, dat bij succes van het initiatief dit binnen 5-10 jaren zichtbaar zal worden in de ziekenhuiscijfers en de landelijke sterftecijfers. Bij de analyse zie je de veranderingen in de tijd, alle non-communicable diseases zijn verdubbeld in de 10 jaren tijd, nierziekten zijn verdrievoudigd, mensen worden met ernstigere vormen van ziekte en complicaties opgenomen. Dit heeft geleid tot de roep om een gezonde leefstijl.”

“We kunnen zeker 600 levens per jaar besparen”

“De cijfers van 1 jaar HEARTS initiatief in Suriname spreken voor zich. Dat we binnen twee vervolgafspraken 40% van de ongecontroleerde bloeddrukmeting onder controle kunnen krijgen is fantastisch. Volgens een studie in de regio heeft men kunnen aantonen, dat elke 1% stijging van de gecontroleerde bloeddruk, leidt tot een 2.5-2.9% afname van de sterftes ten gevolge van respectievelijk herseninfarcten/-bloeidngen en hartinfarcten.. Wanneer we op populatieniveau van alle bloeddruk patiënten minimaal 80% op medicijnen kunnen krijgen, waarvan maar liefst 80% onder controle zijn, kunnen we zeker 600 levens per jaar besparen!”, aldus dr. Dhanpat 

“Laat uw bloeddruk meten bij de huisarts”

Hij roept de samenleving op om de bloeddruk te laten meten bij de huisarts. “Als uw bloeddruk hoog is, hoger dan 120/80, ga naar de huisarts voor advies, behandeling en een plan van aanpak. Indien de huisarts begint met medicijnen, gebruik die conform aanwijzingen en ga voor de controleafspraken. De grootste barrière nu is, dat mensen rondlopen met hoge bloeddruk of ze komen niet terug voor hun afspraken! Een misconceptie is ook in zowel de samenleving als bij gezondheidswerkers, dat bloeddruk tussen 120-139/80-89 normaal of prima is, maar dit is helaas niet zo. Vanuit het ministerie zullen we dit spoedig rectificeren. Deze categorie is pre-hypertensief, dat betekent nog geen bloeddrukziekte, maar wel verhoogd. Aanpak is en blijft een gezonde leefstijl.”

CS

error: Kopiëren mag niet!